Aarhus Universitets segl

Studieprojekter på civilingeniøruddannelsen

Du bliver gennem hele studiet undervist og vejledt af førende forskere på højeste internationale niveau. Derfor kommer du også – som en naturlig del af uddannelsen – til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for ingeniørområdet.

Din uddannelse kulminerer i dit specialeprojekt, som udgør sidste semester af din civilingeniøruddannelse. Disse projekter er ofte meget omfavnende og kan både foregå i tæt samarbejde med virksomheder og andre forskningsenheder på universitetet. På den måde bruger du din ingeniørfaglige viden tværfagligt til at finde løsninger inden for andre områder.

Herunder kan du se eksempler på specialeprojekter, hvor civilingeniørstuderende har arbejdet sammen med bl.a. virksomheder og forskere på Aarhus Universitet.