Aarhus Universitets segl

Kontakt en studievejleder på ingeniørområdet

Studievejledning for civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende.