Aarhus Universitets segl

Undervisningsform på civilingeniøruddannelsen

Som civilingeniørstuderende har du både forelæsninger, klasseundervisning, laboratorieforsøg, projektarbejde og teoretiske øvelser (se herunder). Du bliver undervist af aktive forskere, som samtidig vil være dine projektvejledere.

Forelæsninger

Undervisning er ofte tilrettelagt som emnebaserede forløb, og forelæsninger er det, der giver det videnskabelige overblik over emnet. Forelæsninger giver dig sikkerhed for at få dækket alle centrale emner i stoffet. Størstedelen af vores undervisere afholder forelæsninger, hvor de studerende involveres aktivt, f.eks. via quizzer. Underviserne på Institut for Ingeniørvidenskab er alle forskere, hvilket betyder, at de selv anvender den nyeste viden inden for området. Det er med til at gøre undervisningen nærværende og motiverende, for forskerne tager udgangspunkt i den allernyeste teknologiske anvendelse af teorien.

Forelæsninger foregår i auditorier eller klasselokaler og for hold på 30-300 studerende.

Laboratorieøvelser/værksted

Som civilingeniør er det uhyre vigtigt, at du forstår og kan overføre den dybe teoretiske forståelse, du lærer om stoffet, til det praktisk-videnskabelige arbejde i værksteder og laboratorier. Ikke alene er det et helt centralt mål, at vores studerende får en eksperimental tilgang til det at lære (det ligger i ingeniørens DNA), det er også en fantastisk god hjælp til at forstå og huske teorien fra bøgerne og forelæsningerne. Det er derfor også ofte disse praktiske øvelser, der sætter dig i stand til at tænke nyt og ud-af-boksen. Og det er det, der kendetegner en civilingeniør.

Øvelserne udføres i laboratorier eller værksteder (afhængig af dit valg af studie) og understøttes af ældre studerende, Ph.d.-studerende og erfarent praktisk personale. Øvelserne følges op af en rapportaflevering, som du modtager feedback på efterfølgende.

De praktiske øvelser udføres i mindre grupper af 2-4 personer.

Projektarbejde

Som civilingeniørstuderende kommer du til at arbejde med virkelige, konkrete problemstillinger gennem projektarbejde allerede fra starten af studiet. Det er vigtigt, for det er præcist det, du også kommer til på den anden side af din uddannelse.

Projektarbejdet er din mulighed for at arbejde problemløsende og tværfagligt med den dybe teoretiske forståelse, du får gennem forelæsninger og praktiske og teoretiske øvelser. Det er her, du får mulighed for at inddrage viden fra mange forskellige kurser i ét samlet forløb, og det er her, du virkelig kan se formålet med den teori, du skal lære. De projekter, man arbejder med, kan spænde meget bredt over ingeniørvidenskaben. Det kan være delprojekter i store internationale forskningsprojekter, det kan være projekter i samarbejde med erhvervslivet. Det kan ligeledes være projekter I selv er med til at udforme rammerne for, eller det kan være projekter stillet af underviseren.

Projektarbejdet udføres ofte i grupper af 2-4 personer. Hen imod slutningen af uddannelsen kan det blive mere individuelt orienteret. Under projektarbejdet bliver du vejledt af dine undervisere.

Teoretiske øvelser

Ingen ingeniør uden matematik, for ingeniører skal netop kunne regne for at skabe teknologiske løsninger. Uanset om man læser computerteknologi, kemiteknologi eller byggeri er det derfor nødvendigt at kunne regne opgaver, for at kunne anvende den grundviden til større ting senere.

De teoretiske øvelser, du kommer til at gennemgå, tager udgangspunkt i forelæsningernes emner. Man mødes og gennemgår de opgaver, man har lavet i klassen eller derhjemme. Man kan stille ”dumme” spørgsmål, og underviseren her vil ofte være en ældre studerende eller ph.d.-studerende, som selv har været gennem det samme som jer.

Øvelserne foregår typisk i hold på 10-30 studerende.

Civilingeniør på 5 år

 

Den 5 årige civilingeniøruddannelse starter med en 3-årige teknisk-naturvidenskabelige grunduddannelse (bachelor), som automatisk kvalificerer dig til den 2-årige kandidatuddannelse.

Mød undervisere og studerende