Aarhus Universitets segl

Hvad betyder det for dig, at din underviser er forsker?

Som civilingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en del af et internationalt forskningsmiljø, og din undervisning er forskningsbaseret allerede på bachelorniveau. Det betyder, at dine undervisere er aktive forskere, og at de har fokus på din akademiske træning.

Det betyder samtidig, at du eksempelvis i projekter arbejder med state-of-the-art teknologi under vejledning af din underviser, og det betyder, at du i løbet af din studietid har mulighed for selv at deltage aktivt i forskningsprojekter. Det kan give nogle helt andre perspektiver på tingene, fordi man arbejder med det allernyeste. Noget, der måske aldrig før er nogen, der har arbejdet med.

Når undervisningen er forskningsbaseret, betyder det altså, at din underviser ikke alene selv forsker, men at han eller hun har til formål at indføre de studerende i nyeste forskning. Det giver de studerende mulighed for selvstændigt at formulere problemer eller hypoteser, og det sætter dem i stand til at løse konkrete problemstillinger ved hjælp af innovative og kreative nye forskningsmetoder.

Forskerne er rollemodeller for de studerende: De er nysgerrige, analytiske og selvstændige i deres tilgang til problemløsningen. De samme egenskaber skal en færdiguddannet civilingeniør også have for at kunne fungere i erhvervslivet.

Som civilingeniør lærer du derfor at forholde dig kritisk til den teknologi, du får mellem hænderne. Du lærer at stille spørgsmål. Hvorfor gør vi det her? Hvad ligger til grund for valget af metode? Kunne vi gøre det anderledes? Hvilke konsekvenser vil det få – økonomiske, miljømæssige eller menneskelige?

Det har stor betydning for, at du som færdiguddannet kan gå ud i verden og være med til at løse nogle af de store problemstillinger, der netop kræver en civilingeniør.

Civilingeniøruddannelserne foregår som udgangspunkt på dansk på bachelordelen, men de fleste lærebøger og enkelte kurser vil være på engelsk. Eftersom mange af vores dygtige forskere og undervisere kommer fra andre lande end Danmark, får du derfor mulighed for allerede som studerende mulighed for at træne dine sproglige kompetencer.

Mød undervisere og studerende


Civilingeniør på 5 år

 

Den 5 årige civilingeniøruddannelse starter med en 3-årige teknisk-naturvidenskabelige grunduddannelse (bachelor), som automatisk kvalificerer dig til den 2-årige kandidatuddannelse.