Aarhus Universitets segl

Studiets opbygning

Civilingeniøruddannelsernes bachelorforløb er bygget op efter en ensartet kursusstruktur, der sikrer, at du opnår relevante teoretiske kernekompetencer med eksempler på anvendelse undervejs, inden du specialiserer dig på kandidatdelen. Her kan du se et eksempel på studiets opbygning i semestre.

Studiets opbygning civilingeniør (bachelor og kandidat)

Det fulde 5-årige uddannelsesforløb er fuldt koordineret i indholdet, således at der vil være en glidende, naturlig overgang fra bachelor til kandidat. De 3-årige bacheloruddannelser er skræddersyede til kandidatoverbygningerne, og derfor vil man som studerende opleve et gennemtænkt studieforløb, hvor der undgås frustrerende hop i sværhedsgrad eller kedelige gentagelser. Man kvalificerer sig automatisk til de obligatoriske kandidatkurser, således at du frit kan vælge valgfag inden for det favoritemne, du også ønsker at fortsætte med på den valgfrie del af kandidaten.

Eksempel på ugeskema/læseplan:

I løbet af uddannelsen ændrer studiets opbygning sig således, at man som studerende i højere og højere grad kommer til at lave håndgribelige projekter eksempelvis sammen med partnere i industrien. Studiet bliver således mere og mere anvendelsesorienteret, jo længere man kommer hen i forløbet – hvilket i særdeleshed kommer til udtryk i dit afsluttende specialeprojekt, som ofte kan bunde ud i et helt nyt produkt, der måske endda har vidtrækkende potentiale for både virksomheder og samfund.

Intro til faget

På første semester af din bacheloruddannelse vil du som civilingeniørstuderende møde kurser, der præsenterer den nyeste viden og de nyeste teknologier inden for det fagområde, du har valgt. Her får du indsigt i de centrale problemstillinger, ingeniører arbejder med på universitetet og i virksomhederne. Det skal være med til at sikre, at du allerede som ny studerende kan danne dig et indtryk af dine specialiserings- og karrieremuligheder.

Teknologikurser

Disse er kernen i din ingeniøruddannelse på bachelorniveau. Her lærer du at omsætte din naturvidenskabelige baggrund til teknologiske løsninger, og du lærer at færdes professionelt i videnskabelige laboratorier og værksteder og at efterprøve din teoretiske viden.

Science-kurser (naturvidenskab)

På de første semestre følger du desuden udvalgte science-kurser, der giver dig grundlæggende naturvidenskabelige forudsætninger for senere at specialisere dig og arbejde med avanceret teknologi inden for dit fagområde. En del af undervisningen foregår sammen med universitetets institutter for Matematik, Fysik og Kemi.

Soft skills og projektarbejde

For at blive en dygtig civilingeniør skal du have en række kompetencer, der rækker ud over de rent tekniske og naturvidenskabelige. Derfor har du også videnskabsteori, og du øver dig løbende i at definere, gennemføre og evaluere ingeniøropgaver.

Som afslutning på din bacheloruddannelse skriver du et større projekt, hvor du går i dybden med en teknologisk problemstilling enten i form af en virksomhedscase eller forskningscase.

Valgkurser

På dit tredje år har du valgkurser, og det bliver ofte starten på den specialisering, du fører videre på kandidatdelen af din uddannelse.

Skemaet ovenfor viser kursusstrukturen på civilingeniøruddannelsens bachelordel med den nuværende ETCS-fordeling.

Hverdagsliv

Din hverdag på studiet, som foregår i og omkring Universitetsparken, er præget af forelæsninger, projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger, og du følger typisk 3-6 kurser om ugen. Derudover er der lektielæsning, som ofte foregår med dine studiekammerater. Aftenerne er også jævnligt brugt på sociale arrangementer på studiet. Og hver fredag er der fredagsbar flere steder rundt omkring på universitetet.


Civilingeniør på 5 år

 

Den 5 årige civilingeniøruddannelse starter med en 3-årige teknisk-naturvidenskabelige grunduddannelse (bachelor), som automatisk kvalificerer dig til den 2-årige kandidatuddannelse.