Aarhus Universitets segl

Erhvervskontakt

Du er velkommen til at kontakte vores erhvervssekretariat for at høre om mulighederne for at indgå et samarbejde mellem din virksomhed og instituttets forskere eller studerende.

Erhvervskontakt på institutterne


Institut for Bio- og Kemiteknologi


Institut for Mekanik og Produktion

Martin Heide Jørgensen

Viceinstitutleder for uddannelse, Ingeniørdocent

Institut for Byggeri og Bygningsdesign


Institut for Elektro- og Computerteknologi

Ingeniørpraktik

Har du overvejet at få en ingeniørstuderende i praktik?

Diplomingeniørstudiet indeholder en praktikperiode på fem måneder i en erhvervsvirksomhed. I løbet af praktikopholdet arbejder den studerende som ingeniørassistent og bruger teorien fra studiet til at løse praktiske ingeniøropgaver.

Ønsker du at høre mere om, hvordan du får en ingeniørpraktikant i din virksomhed, kan du kontakte en af vores praktikkoordinatorer:


Institut for Bio- og Kemiteknologi

Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Institut for Elektro- og Computerteknologi

Institut for Mekanik og Produktion