Aarhus Universitets segl

Ingeniørområdet ved AU

AU Engineering - Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet

AU Engineering er forankret i to organisatoriske enheder: Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE). 

Institut for Ingeniørvidenskab

Institut for Ingeniørvidenskab blev etableret i 2011 og samler i dag universitetets forskningsaktiviteter inden for det teknisk videnskabelige område. Derudover udbyder instituttet seks forskningsbaserede civilingeniøruddannelser på bachelor- og kandidatniveau. 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen fusionerede med Aarhus Universitet i 2010 og udbyder i dag 10 diplomingeniøruddannelser i Aarhus og tre i Herning med en samlet studenterpopulation på cirka 3000.

Uddannelserne er professionsrettede og har opnået den internationale CDIO-standard. De følger en studiemodel baseret på et tæt samarbejde med virksomheder.

Ingeniørhøjskolen har videnskabelige udviklingsaktiviteter inden for alle klassiske ingeniørdiscipliner. Disse aktiviteter adskiller sig fra traditionel forskning ved, at de tager udgangspunkt i erhvervslivets specifikke innovationsbehov og har kvalitetssikring af diplomingeniøruddannelserne som mål. 

Et videnområde i vækst

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet har siden dets etablering haft en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Aarhus Universitet har vedtaget en 2025-plan for AU Engineering med følgende målsætninger. 

  • Styrke rekruttering til diplomingeniøruddannelserne bl.a. ved udbud af nye uddannelser i Aarhus og Herning 
  • Styrke rekruttering til civilingeniøruddannelserne bl.a. ved etablering af nye civilingeniør-bachelorspor indenfor de klassiske ingeniørdiscipliner 
  • Udvikle de teknisk videnskabelige miljøer til højeste internationale niveau gennem målrettet rekruttering af undervisere og forskere.