Aarhus Universitets segl

Bachelorprojekter

Står din virksomhed med en afgrænset problemstilling kan et studieprojekt (semesterprojekt/, bachelorprojekt) på diplomingeniøruddannelsen eller civilingeniøruddannelsen (speciale)være en mulighed. Et samarbejde med en studerende strækker sig typisk over et semester (6 måneder). Projektet aftales imellem den studerende, en projektvejleder og virksomheden.

Ved at indgå i et tæt samarbejde med studerende om studierelaterede projekter, opnår virksomheder ofte en værdifuld, direkte kontakt med fremtidens ingeniører og kan dermed påbegynde en rekrutteringsindsats blandt de unge, allerede imens de er under uddannelse.

Projektet skal tage udgangspunkt i en faglig problemstilling, og passe ind i den studerendes studieforløb, så projektet bidrager til den studerendes læring.

AU Engineering modtager gerne forslag fra virksomheder til projektemner. 

Hvis du vil vide mere, kan du ringe eller skriv til til erhvervskontakten på de fire ingeniørinstitutter.

Erhvervskontakt på institutterne


Institut for Bio- og Kemiteknologi


Institut for Mekanik og Produktion

Martin Heide Jørgensen

Viceinstitutleder for uddannelse, Ingeniørdocent

Institut for Byggeri og Bygningsdesign


Institut for Elektro- og Computerteknologi