Aarhus Universitets segl

Vedvarende energi, el-nettet

Beskrivelse

Flere internetudbydere har ønsket at placere deres servere på dansk jord. Dette kræver store mængder elektrisk energi, som helst skulle produceres så CO2 neutralt som muligt. Derfor er der anlagt flere vindmølleparker rundt omkring i landet.

I oplægget gives et overblik over energinettet i Danmark, og der ses nærmere på vindmølleparken Anholt, som har 111 vindmøller. Eksperimentelt måles på transmissionstab i elektriske ledere, som spiller en rolle i forståelsen af placering af serverfarme set i forhold til placeringen af vindmøller.

Emner og kernestof, der behandles under besøget

  • Omdannelse af vind- og solenergi til både mekanisk energi og kemisk energi.

Forudsætninger

Der er udarbejdet et oplæg, som kan individuelt tilpasses det enkelte hold. Oplægget omhandler vekselstrøm og er lavet så eleverne selv kan arbejde med det inden besøget og dermed have de faglige forudsætninger på plads, så besøgets overblik ikke fortabes i fag-faglige detaljer.

Program

Et typisk besøg varer fra 8:30 til ca. 14:30 og indeholder:

  • Et inspirations-/karrierelærings-oplæg, der showcaser de projekter, vi og vores studerende arbejder med.
  • Oplæg og workshops ved vores undervisere og studerende.
  • Afsluttende rundvisning med studerende.

Programmet og indhold kan i de fleste tilfælde justeres. Så hvis I har særlige ønsker eller temaer, så kontakt os, og så ser vi, hvad der kan lade sig gøre på dagen.

Praktisk

  • Det er muligt at købe eller spise medbragt mad i kantinen.
  • Eleverne skal medbringe egen PC og smartphone.