Aarhus Universitets segl

Danmark drukner – hvad gør vi?

Beskrivelse

Klimaet er under forandring – vandstanden stiger i de danske farvande, stormene bliver kraftigere og forekomsten af langvarig og ekstrem nedbør stiger. Danmark er en kystnation med mange af vores store byer placeret ved kysten, fjorde og store vandløb. Hvordan undgår vi, at disse byer oversvømmes?

Kom og hør mere om, hvordan vi forventer, at klimaforandringerne vil påvirke risikoen for oversvømmelse af de kystnære og vandløbsnære arealer i Danmark. Bliv introduceret til, hvordan vi ved hjælp af frit tilgængelige værktøjer på nettet kan vurdere og kortlægge den fremtidige oversvømmelsesrisiko for den by eller det område, du selv kommer fra. På baggrund af en sådan analyse skal vi sammen forsøge at komme med forslag til, hvordan vi kan beskytte byen/området mod oversvømmelse.

Der afsluttes med at se på, hvordan man har forsøgt at klare denne opgave på andre lokaliteter, hvorefter vi til sidst går på en kort byvandring på de bynære havnearealer, hvor vi kigger på løsninger til at beskytte Aarhus Midtby mod oversvømmelse fra havet.

Emner og kernestof, der behandles under besøget

 • Meteorologi, nedbørssystemer, måling af nedbør og vandstand.
 • Smeltning af is, massefylde/densitet, varmeudvidelse.
 • Tidevand, vindstuvning, stormfloder.
 • Vandkredsløb, hydrologi, fordampning, permeabilitet.
 • Massebalancer, beregninger af nedbør og afstrømning.
 • Statistiske begreber og beregninger, databehandling.
 • Avanceret modellering af vandstande og oversvømmelser.

Forudsætninger

Det vil være en fordel, hvis klassen på forhånd er blevet introduceret til eller har arbejdet med klima og klimaforandringer, men modulet kan tilpasses de aktuelle forudsætninger.

Opgaver

Under forløbet vil der blive udleveret en række materialer, som klassen efterfølgende kan bruge til videre bearbejdning af emnet. Det drejer sig om følgende: 

 • Et dokument med links til frit tilgængelige data og analyseværktøjer, og en kort beskrivelse af, hvordan, og til hvad værktøjet kan anvendes.
 • Et dokument med links til beskrivelser af relevante projekter til imødegåelse af oversvømmelse fra hav og vandløb.

Program

Et typisk besøg varer fra 8:30 til ca. 14:30 og indeholder:

 • Et inspirations-/karrierelærings-oplæg, der showcaser de projekter, vi og vores studerende arbejder med.
 • Oplæg og workshops ved vores undervisere og studerende.
 • Afsluttende rundvisning med studerende.

Programmet og indhold kan i de fleste tilfælde justeres. Så hvis I har særlige ønsker eller temaer, så kontakt os, og så ser vi, hvad der kan lade sig gøre på dagen.

Praktisk

 • Det er muligt at købe eller spise medbragt mad i kantinen.
 • Eleverne skal medbringe egen PC og smartphone.