Aarhus Universitets segl

Hvordan får vi godt vandmiljø i vores vandløb?

Beskrivelse

Danmark er gennemskåret af knapt 70.000 km vandløb, men mange af vores vandløb har det ikke godt og lever ikke op til den ønskede målsætning. F.eks. er bestanden af fisk ofte ikke tilfredsstillende. Hvorfor er det sådan, og hvad kan vi gøre for at forbedre tilstanden?

Kom og hør om, hvorfor de danske vandløb ser ud som de gør, og hvorfor mange vandløb er langt fra at opfylde de målsætninger, som vi har vedtaget i de såkaldte vandområdeplaner. Hør, hvordan man kan måle den økologiske tilstand i et vandløb. Som eksempel herpå vil vi se på nogle af de vandløbsinsekter, der anvendes til at bestemme det såkaldte vandløbsfaunaindex.

Bliv dernæst introduceret til de frit tilgængelige værktøjer på nettet, hvor vi kan se de vedtagne målsætninger og de seneste målinger/registreringer af den aktuelle tilstand i vandløb, der ligger i dit eget område. Med udgangspunkt heri skal vi sammen forsøge at komme med forslag til, hvad der kan gøres for at forbedre tilstanden.

Der afsluttes med at se på, hvilke metoder, man har brugt i praksis for at forbedre tilstanden i en række danske vandløb, og hvilke erfaringer man har gjort sig. Her vil der bl.a. blive vist videooptagelser fra forskellige projekter/lokaliteter.

Emner og kernestof, der behandles under besøget

 • Vandløb, morfologi, hydrologi, afstrømning.
 • Vandforurening, vandkvalitet, måling af biologiske og kemiske parametre.
 • Vandløbsøkologi, fisk, vandløbsinsekter, vandløbsplanter, biodiversitet.
 • Myndigheder, vandområdeplaner, Vandrammedirektivet.
 • Vandløbsrestaurering, rensning af spildevand, naturgenopretning.
 • Avanceret modellering af vandkvalitet i vandløb.

Forudsætninger

Det vil være en fordel, hvis klassen på forhånd er blevet introduceret til eller har arbejdet med ferskvandsøkologi og vandmiljø, men modulet kan tilpasses de aktuelle forudsætninger.

Opgaver

Under forløbet vil der blive udleveret en række materialer, som klassen efterfølgende kan bruge til videre bearbejdning af emnet. Det drejer sig om følgende: 

 • Et dokument med links til frit tilgængelige data og IT-værktøjer, og en kort beskrivelse af, hvordan, og til hvad, værktøjet kan anvendes
 • Et dokument med links til beskrivelser af relevante projekter ifm. vandløbsrestaurering og forbedring vandkvalitet i vandløb

Program

Et typisk besøg varer fra 8:30 til ca. 14:30 og indeholder:

 • Et inspirations-/karrierelærings-oplæg, der showcaser de projekter, vi og vores studerende arbejder med.
 • Oplæg og workshops ved vores undervisere og studerende.
 • Afsluttende rundvisning med studerende.

Programmet og indhold kan i de fleste tilfælde justeres. Så hvis I har særlige ønsker eller temaer, så kontakt os, og så ser vi, hvad der kan lade sig gøre på dagen.

Praktisk

 • Det er muligt at købe eller spise medbragt mad i kantinen.
 • Eleverne skal medbringe egen PC og smartphone.