Aarhus Universitets segl

Monsterregnen kommer – hvad gør vi?

Beskrivelse

Klimaet er under forandring – vi oplever, at nedbørsmønstret i Danmark ændres, og at skybrud, der kan medføre oversvømmelse af huse og veje, optræder oftere og bliver kraftigere. Vi kan på kort sigt ikke ændre på nedbørsmønstret, så i stedet må vi forsøge at tilpasse os de nye betingelser ved at ændre på, hvordan vi håndterer kraftig nedbør, så vi reducerer risikoen for meget omkostningstunge oversvømmelser – ikke mindst i vores byområder.

Kom og hør mere om, hvordan vi forventer, at klimaforandringerne vil påvirke risikoen for oversvømmelse forårsaget af ekstreme nedbørshændelser. Bliv introduceret til, hvordan vi ved hjælp af frit tilgængelige værktøjer på nettet kan vurdere og kortlægge den fremtidige oversvømmelsesrisiko for den by eller det område, du selv kommer fra. På baggrund af en sådan analyse skal vi sammen forsøge at komme med forslag til, hvordan vi kan beskytte byen/området mod konsekvenserne af ekstreme nedbørshændelser.

Der afsluttes med at se på, hvordan man har forsøgt at klare denne opgave på andre lokaliteter, bl.a. ved at se videooptagelser af løsninger fra hele landet.

Modulet kan suppleres med en ekskursion til enten Risvangs Alle (ca. 1 time - eksklusiv transport til / fra) eller til Lystrup (ca. halvanden time - eksklusiv transport til / fra), hvor der er gennemført projekter til imødegåelse af oversvømmelser fra ekstrem regn.

Emner og kernestof, der behandles under besøget

 • Meteorologi, nedbørssystemer, måling af nedbør og vandstand.
 • Vandkredsløb, hydrologi, fordampning, permeabilitet.
 • Massebalancer, beregninger af nedbør og afstrømning.
 • Statistiske begreber og beregninger, databehandling.
 • Avanceret modellering af vandstande og oversvømmelser.

Forudsætninger

Det vil være en fordel, hvis klassen på forhånd er blevet introduceret til eller har arbejdet med klima og klimaforandringer, men modulet kan tilpasses de aktuelle forudsætninger.

Opgaver

Under forløbet vil der blive udleveret en række materialer, som klassen efterfølgende kan bruge til videre bearbejdning af emnet. Det drejer sig om følgende: 

 • Et dokument med links til frit tilgængelige data og analyseværktøjer, og en kort beskrivelse af, hvordan, og til hvad værktøjet kan anvendes.
 • Et dokument med links til beskrivelser af relevante projekter til imødegåelse af oversvømmelse forårsaget af ekstrem nedbør.

Program

Et typisk besøg varer fra 8:30 til ca. 14:30 og indeholder:

 • Et inspirations-/karrierelærings-oplæg, der showcaser de projekter, vi og vores studerende arbejder med.
 • Oplæg og workshops ved vores undervisere og studerende.
 • Afsluttende rundvisning med studerende.

Programmet og indhold kan i de fleste tilfælde justeres. Så hvis I har særlige ønsker eller temaer, så kontakt os, og så ser vi, hvad der kan lade sig gøre på dagen.

Praktisk

 • Det er muligt at købe eller spise medbragt mad i kantinen.
 • Eleverne skal medbringe egen PC og smartphone.