Aarhus Universitets segl

Når bilen kører på el - IoT, el-lære, energi og sensorer

Beskrivelse

Forløbet skal give eleverne en introduktion til grundlæggende begreber indenfor el-lære og programmering:

 • Grundlæggende el-lære
 • Grundlæggende programmering​
 • Introduktion til IoT

Til at eksemplificere teorien bruger vi en elektrisk gokart som energisystem. Eleverne får en introduktion til tidsdiskrete signaler og sampling samt numerisk integration (summer) og skal efterfølgende selv samle og programmere en internetopkoblet mikroprocessor. ​

Mikroprocessoren skal overvåge såvel ladning og energiforbruget på gokarten, når den er i brug.

Eleverne kommer selv til at:

 • Programmere en sensor
 • Måle spændingsfald ved hjælp af spændingsdeler
 • Måle strøm
 • Beregne effekt og energi

Forløbet afvikles i Engineering Lab Herning, der er et tværfagligt laboratorie for forskellige ingeniørdiscipliner. Her findes der bl.a. et nedskaleret laboratorie for vedvarende energi (VE).

Faglige mål

Efter forløbet skal eleven:

 • ud fra grundlæggende begreber og modeller kunne foretage beregninger af fysiske størrelser.
 • gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling.
 • håndtere formler, kunne opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold.
 • anvende funktionsudtryk og udtryk for afledede funktioner i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne analysere givne matematiske modeller, foretage simuleringer samt fremskrivninger og forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modeller.

Forløbets indehold inkl. moduloversigt

Oplæg: Introduktion til Energiproduktion og Energisystemer

Øvelse: Batteriladning

Oplæg: Energiformer, Arbejde, Energi, Effekt

Øvelse: Effekt og energi

Litteratur og materialer

Oplæg (pdf)

Oplæg (powerpoint)

Evt. refleksioner

Vejen til at nedbringe verdens energiforbrug er fortsat at lave flere bæredygtige apparater. Det vil sige apparater, som omsætter mindre energimængder end deres forgænger. Her er vi allerede nået langt, så nu bliver næste skridt at få en styring af apparaterne, så de kun omsætter energi lige præcist når, og hvor vi ønsker det, og måske endda når energien er billigst. Her kommer programmering ind i billedet, som et effektivt værktøj, der både kan skaffe brugeren information og hjælpe ham/hende med at styre begivenhederne.

Program

Et typisk besøg varer fra 8:30 til ca. 14:30 og indeholder:

 • Et inspirations-/karrierelærings-oplæg, der showcaser de projekter, vi og vores studerende arbejder med.
 • Oplæg og workshops ved vores undervisere og studerende.
 • Afsluttende rundvisning med studerende.

Programmet og indhold kan i de fleste tilfælde justeres. Så hvis I har særlige ønsker eller temaer, så kontakt os, og så ser vi, hvad der kan lade sig gøre på dagen.

Praktisk

 • Det er muligt at købe eller spise medbragt mad i kantinen.
 • Eleverne skal medbringe egen PC og smartphone.

Forløbet er udviklet af:

Elektronik, AU Engineering, Herning i samarbejde med: