Aarhus Universitets segl

Sisse regner på vand

Sisse Østergaard Hansen læser til bygningsingeniør, men hun regner ikke på bygninger. I stedet for bruger hun sin viden om matematik og fysik til at udvikle en ny infrastruktur for vandafledning i de store byer.


Oversvømmelser. Det er en del af vores nye virkelighed med klimaforandringer. Vi får mere regn, og vi får kraftigere skybrud, og vores kloaker i byerne flyder derfor over.

De fleste kommuner er godt i gang med at klimatilpasse deres vandafledningssystemer. Det gør de blandt andet ved at nedgrave nye, separate kloakrør til regnvand og spildevand i boligområder, og derfor er ingeniører med speciale i vand og miljø i meget høj kurs.

“Samfundet har virkelig brug for vores viden om, hvordan man kan håndtere regnvandet. Jeg synes, det er vildt spændende at arbejde med. Det er et område, hvor vi skal finde helt nye løsninger. Der er ikke nogle standarder, vi bare kan slå op i,” siger Sisse Østergaard Hansen. 

Hun har valgt specialiseringen Miljøteknik på diplomingeniøruddannelsen i Bygning og er godt i gang med sit bachelorprojekt om separat kloakering af regnvand og spildevand. 

“Vi kigger på, hvordan vi kan integrere nye rensningsløsninger i vores regnvandsafledning. Blandt andet ser vi på, hvordan vi kan opfange fosforpartikler, før regnvandet bliver udledt i vandløb,” siger hun. 

Sisse har været i ingeniørpraktik hos Skanderborg Forsyning, hvor hun bagefter fik studiejob. Hun har været med til at lave planerne for, hvordan man kan separere regn- og spildevand i nye boligområder. 

“I dag har vi alt for meget overløb på vores kloaksystemer og dermed forurener vi vores vandmiljø. Der ligger en kæmpe ingeniøropgave foran os, og jeg vil gerne være med til at løse den,” siger hun.