Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontakt en studievejleder på ingeniørområdet

Studievejledning for civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende.

Studievejledningen træffes på mail og telefon

Vores studievejledere træffes ikke fysisk i denne periode, men som normalt på mail og telefon. Du kan også bede om en SKYPE samtale ved at sende en mail. Find kontaktoplysninger på din studievejleder nedenfor.

  Har du ansøgt via Kvote 2?

  Bemærk: Nye adgangskrav på ingeniøruddannelserne i Aarhus


  For at blive vurderet i kvote 1  skal du have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus, men inklusiv bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i Matematik A.

  Hvis du ikke opfylder karakterkravet til kvote 1, har du gode muligheder for at blive optaget i kvote 2 ved at deltage i en adgangsprøve.

  Ansøgningsfrister

  Oversigt over mulige ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet