Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontakt en studievejleder på ingeniørområdet

Studievejledning for civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende.

Bemærk: Nye adgangskrav på ingeniøruddannelserne i Aarhus


For at blive vurderet i kvote 1  skal du have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus, men inklusiv bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i Matematik A.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet til kvote 1, har du gode muligheder for at blive optaget i kvote 2 ved at deltage i en adgangsprøve.