Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontakt en studievejleder på ingeniørområdet

Studievejledning for civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet

Du kan få vejledning om det generelle i ingeniøruddannelserne – fx studiernes opbygning, studiemiljø, eksamensformer, videreuddannelsesmuligheder, beskæftigelse bagefter osv. Du kan også få vejledning, hvis du har personlige udfordringer, som kan påvirke dit studie – fx muligheder for hjælp i forhold til ordblindhed, fysiske eller psykiske diagnoser eller lignende.

Bemærk! Kvote 1-ændringer på flere ingeniøruddannelser


Der er ændrede kvote 1-krav på flere diplomingeniør- og civilingeniør (bachelor) uddannelser. Se hvilke uddannelser der er omfattet og læs mere her:

Ansøgningsfrister

Oversigt over mulige ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet