Aarhus Universitets segl

Få den nyeste teknologi på skemaet – kom og besøg os

Aarhus Universitet tilbyder en unik mulighed for HTX, STX, EUX og HF-klasser med interesse for naturvidenskab og teknologi: Kom og oplev nogle af vores bedste formidlere fortælle om spændende og aktuelle emner. Kontakt os, hvis du gerne vil på besøg med din klasse, så aftaler vi en dato og et tidsrum, der passer ind i jeres skema.

Eleverne vil høre et oplæg ved en underviser fra ingeniørområdet på Aarhus Universitet, lave øvelser, møde ingeniørstuderende og få information om ingeniøruddannelserne. De kommer således hjem med ny faglig viden, en forståelse for hvordan ingeniører arbejder og information de kan bruge i et fremtidigt studie- og karrierevalg.

Tilmelding af klasser/hold foregår efter først til mølle ved at kontakte Hans Jørgen Hansen.

Besøgene varer mellem 4 og 5 timer, afhængigt af indhold, men kan også tilpasses i længde og indhold.

Arrangementer i Aarhus

Tvungne svingninger

Kom og få en forståelse for, hvad tvungne svingninger er, og hvorfor de er vigtige, når man f.eks. bygger broer, flyver i fly og laver vindmøller. Du får selv lov til at eksperimentere med en af de metoder, der anvendes i udmattelsestests af vindmøllevinger.

Emner der vil blive berørt:

 • Newtons love
 • Differentialligninger
 • Frekvenser
 • Resonans
 • Forstærkningsfaktor

Arrangementet er målrettet Fysik A og forudsætter at emnet Harmoniske svingninger er gennemgået før besøget


Sensorer gør elektronikken levende

Fra vindmøller til din touch screen: sensorer er elektronikkens sanser og gør det muligt for elektronik at opfatte verden og reagere på de input, den får. I denne workshop skal I arbejde med hvordan temperatursensorer virker, og hvordan de er opbygget.

Emner der vil blive berørt:

 • Simple elektriske kredsløb med elektriske sensorer
 • Måling af eksperimentelle data med it-værktøjer
 • Simulering af sensors opførsel med it-værktøj
 • Formidling af måleresultater

Øvelsen er i 2 dele.

1. del laves hjemme på eget gymnasium. I får tilsendt pakke med 15 sensorer og tilhørende øvelsesvejledning. Eleverne måler eksperimentelle data med jeres eget udstyr, fx ohmmetre og LabQuest Logger Pro-udstyr, og skal sammenligne data med den teoretiske sammenhæng mellem temperatur og resistans.

2. del laves på Aarhus Universitet. Ud fra en given problemstilling skal eleverne i grupper tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter, hvor sensorerne er tilkoblet industrielle måleværdiomformere. Til slut skal eleverne præsentere resultaterne.

Arrangementet er målrettet Fysik B


Se dit hjerte slå – lav din egen EKG måler

Når hjertet slår, sker det i et velkoordineret mønster. Synkroniseringen heraf foregår via elektriske signaler, som man kan måle via EKG-målinger. Kom og lav din egen EKG måler, som også kan beregne og visualisere pulsen ved at analysere EKG signalet. Bliv samtidig klogere på, hvordan elektronik og IT kan bruges til at gøre en forskel for patienter og professionelle i sundhedssektoren.

Emner der vil blive berørt:

 • Programmering af mikroprocessor (Arduino Uno)
 • Variabler, værdier og sampling
 • Samplingsfrekvens
 • Grænseværdi/threshold
 • Funktioner

Print fremtiden i 3D (mulighed for at afvikle besøget i både Herning og Aarhus)

Måske har du prøvet at 3D printe før, men nu har du muligheden for at høre mere om, hvordan du både kan spare jordens ressourcer, tid og penge ved at benytte 3D printere til at optimere det, du printer og de materialer, du bruger. Vi undersøger også, hvordan fysikkens naturlove bruges inden for ingeniørfaget. Du vil komme til at afprøve forskellige materialer og teste hvor meget, de kan holde til.

Emner der vil blive berørt:

 • Newtons love
 • Hookes lov
 • Inertimoment og modstandsmoment
 • Simpel bjælketeori

Undervandsrobotterne kommer!

Undervandsrobotter bruges til havforskning, inspektion og reparation under forhold, hvor mennesket ikke kan overleve. Kom og lær, hvordan man afbalancerer en undervandsrobot, og prøv den derefter i virkeligheden, hvor du skal løse en mission i Aarhus Havn.

Emner indenfor fysik og matematik, som vil blive berørt:

 • Tyngdekraft og opdrift
 • Kræfter og momenter
 • Genopretningsmoment
 • Massemidtpunkt i 3D
 • Simpel optimering af virkeligt problem med skæve tal
 • Sammensætning af ligninger og forståelse for at løse et iterativt problem

Forstå matematikken i elektronikken - de elendige trykknapper

Elektroniske kredsløb er byggestenene for alt den elektronik, vi omgiver os med, lige fra mobiltelefoner til køleskabe og fly. Rigtig meget elektronik har trykknapper, så man f.eks. kan indstille tid eller antal. Men trykknapper har desværre helt grundlæggende fejl, som driller. Tag bare knappen på elektronikken, der styrer køen hos bageren. Hvis den ikke virker, bliver der rod i kø-numrene og dermed sure kunder. Heldigvis kan problemet løses med et simpelt RC-led. Men det kræver matematik og måleteknik at forstå og vælge de korrekte komponentværdier.

Emner der vil blive berørt:

 • Kredsløbsligning med strøm og spænding
 • Udledning og løsning af 1. ordens differentialligning
 • Måling med funktionsgenerator og oscilloskop
 • Anvendelse af PC-baseret måleværktøj

 

Arrangementet er målrettet 2./3.G


Slå dig løs i Nordeuropas største laboratorium for vedvarende energi

Hvorfor er vandpumper vigtige, når man vil passe på miljøet? Og gør det nogen forskel at udvikle nye? Få svar på disse spørgsmål og mange flere og kom og eksperimenter med at finde den mest energioptimale måde at pumpe vand på.

Emner der vil blive berørt:

 • Beregning af effekt (W) og energi (J) samt vandflow (L/s)
 • Bestemme minimalt energiforbrug for at flytte vand ud fra målinger
 • Udregning af økonomi (kr) og miljøbelastning (Co2) på forskellige scenarier

Danmark drukner – hvad gør vi?

Klimaet er under forandring – vandstanden stiger i de danske farvande, stormene bliver kraftigere og forekomsten af ekstrem nedbør stiger. Danmark er en kystnation med mange af vores store byer placeret ved kysten, fjorde eller store vandløb. Hvordan undgår vi at disse byer oversvømmes?

Kom og hør mere om konsekvenserne af klimaforandringerne, og kom derefter med på en kort byvandring på de bynære havnearealer, hvor vi især kigger på løsninger til at beskytte og klimasikre Aarhus Midtby.

Det faglige niveau kan justeres efter deltagernes forudsætninger/ønsker og kan inkludere naturvidenskabelige emner som f.eks.:

 • Meteorologi, nedbørssystemer, måling af nedbør og vandstand
 • Smeltning af is, massefylde/densitet, varmeudvidelse
 • Vandkredsløb, hydrologi, fordampning, permeabilitet
 • Massebalancer, beregninger af nedbør og afstrømning
 • Statistiske begreber og beregninger, databehandling
 • Avanceret modellering af vandstande og oversvømmelser
 • Byøkologi, økosystemer i hav og vandløb, migration af fisk

Bæredygtige bygninger – du bliver, hvad du bor i

Hvordan påvirker der hvor vi bor os? Vi tænker ofte på bygninger som noget der bare er der. Men bygninger påvirker jorden og menneskerne i dem mere, end du lige går og tror. Kom og få indblik i hvordan indeklimaet  bl.a. påvirker din indlæringsevne.

Du vil komme til at arbejde med måleteknik og bearbejdning af data indenfor følgende områder:

 • Måling af partikler i luften - hvad er værst, et stearinlys eller udstødning fra en bil?
 • Beregning af livscyklusanalyse af byggematerialer med beregningsprogrammet LCA Byg
 • Måling af temperatur - hvordan påvirker temperatur komfort og indlæring?
 • Beregning af energiproduktion til bygninger fra vedvarende energi - hvornår kan det f.eks. betale sig  økonomisk at investere i solceller? 

Nyhed! Få en kemikasse med undervisningsmateriale og instruktioner sendt hjem til din klasse, så I kan arbejde med katalyse og adsorption. Kemikassen kan også kombineres med et besøg fra Aarhus Universitet på dit gymnasium eller et besøg hos Ingeniøruddannelserne:

Katalyse og Adsorption

Katalyse har spillet en afgørende rolle for udviklingen gennem det 20.århundrede og vil være endnu vigtigere fremadrettet for at sikre bæredygtige og energieffektive processer. For at anskueliggøre den katalytiske proces vil vi undersøge adsorption af acetonedampe på aktivt kul. Vi vil følge varmeudviklingen i processen og derfra bestemme adsorptionskapaciteten for det aktive kul. Herfra kan vi efterfølgende beregne os frem til, hvorledes en enkelt skefuld aktivt kul kan have et overfladeareal svarende til adskillige fodboldbaner!

Emner der vil blive berørt:

 • Heterogen katalyse
 • Adsorption og Langmuir-isothermen
 • Overfladekemi
 • Bæredygtig produktion

Kemikassen om katalyse og adsorption er målrettet Kemi A


Kontakt Hans Jørgen Hansen på hjh@ak.au.dk eller tlf. 27782895, hvis du har spørgsmål til arrangementerne eller din tilmelding.

Arrangementer i Herning

Afstandsmåling med Ultralyd

Ultralyd har en lang række praktiske anvendelser såvel i hverdagen som i avanceret teknisk udstyr. Under besøget får eleverne en introduktion til ultralyd og dets anvendelse, og konkret skal vi arbejde med afstandsmåling med ultralyd.

 • Introduktion til Ultralyd, frekvenser og det hørbare frekvensområde
 • Ultralyd og ultralydssensor
 • Workshop:
  • Opbygning af ultralydsmåler på fumlebræt
  • Eksperimenter – måling af afstand med ultralydssensor

Vedvarende energi

AU Engineering har et nedskaleret laboratorie for vedvarende energi (VE) i Engineering Lab Herning, der er et tværfagligt laboratorie for forskellige ingeniørdiscipliner. 

Under et besøg vil der være oplæg fra forskere om VE’s rolle i den danske energiforsyning og hvordan det er en af hjørnestenene i en bæredygtig fremtid.

Eleverne kommer selv til at:

 • Omdanne vind- og solenergi til både mekanisk energi og kemisk energi
 • Lave alle de nødvendige beregninger undervejs

·       Konkurrere med hinanden om at bruge den lagrede energi mest effektivt


Print fremtiden i 3D 

Måske har du prøvet at 3D printe før, men nu har du muligheden for at høre mere om, hvordan du både kan spare jordens ressourcer, tid og penge ved at benytte 3D printere til at optimere det, du printer og de materialer, du bruger. Vi besøger Engineering Lab og ser en state-of-the-art metalprinter i aktion. Vi undersøger også, hvordan fysikkens naturlove bruges inden for ingeniørfaget. Du vil komme til at afprøve forskellige materialer og teste hvor meget, de kan holde til.

Emner der vil blive berørt:

 • Newtons love
 • Hookes lov
 • Inertimoment og modstandsmoment
 • Simpel bjælketeori

Byg din egen vindmølle

Vindmøller og vindmølleenergi er central i en bæredygtig energiforsyning. Men en vindmølle er ikke ”bare” en vindmølle. Der findes forskellige vindmølletyper, forskellige vingeprincipper og eleverne får en introduktion til teknikken, samt hvordan faktorer som omkostninger, plads og størrelse påvirker valget, når en vindmølle skal opstilles.

Workshop:

 • Ud fra en case skal eleverne selv vælge et passende design og bygge en vindmølle af LEGO og 3D printede komponenter.
 • Vindmøllerne skal testes i en vindtunnel og testresultaterne sammenlignes med rigtige data.

Som en del af øvelserne kommer eleverne til at arbejde med følgende stof:

 • Luftmodstand
 • Kinetisk energi
 • Fejlkilder, usikkerhed og eksperimentel tænkning

Energi – Den grønneste energi er den, der ikke bliver brugt

Hvorfor er vandpumper vigtige, når man vil passe på miljøet? Og gør det nogen forskel at udvikle nye? Få svar på disse spørgsmål og mange flere og kom og eksperimenter med at finde den mest energioptimale måde at pumpe vand på.   

Emner der vil blive berørt:

 • Beregning af effekt (W) og energi (J) samt vandflow (L/s)
 • Bestemme minimalt energiforbrug for at flytte vand ud fra målinger
 • Udregning af økonomi (kr) og miljøbelastning (Co2) på forskellige scenarier

Se dit hjerte slå – lav din egen EKG måler

Når hjertet slår, sker det i et velkoordineret mønster. Synkroniseringen heraf foregår via elektriske signaler, som man kan måle via EKG-målinger. Kom og lav din egen EKG måler, som også kan beregne og visualisere pulsen ved at analysere EKG signalet. Bliv samtidig klogere på, hvordan elektronik og IT kan bruges til at gøre en forskel for patienter og professionelle i sundhedssektoren. 

Emner der vil blive berørt:

 • Programmering af mikroprocessor (Arduino Uno)
 • Variabler, værdier og sampling
 • Samplingsfrekvens
 • Grænseværdi/threshold
 • Funktioner

Smartcities: IOT og LoRA - fremtidens netværk

I dag møder vi forskellige teknologier i det offentlige rum, der giver mulighed for indsamle data om alt fra fyldte skraldespande, ledige parkeringspladser, temperaturer og ændringer i luftkvalitet. Eleverne får en introduktion til SmartCities-begrebet, IoT og sensorer og netværksprotokollen LoRa.

Da LoRa er en netværksprotokol med lav båndbredde egner den sig især til at transmittere data fra kilder med data der ikke ændrer sig for ofte. Derfra er det kun fantasien der sætter grænser for anvendelsen. På dagen bruger vi LoRa-netværksprotokollen som case og data fra AU Engineerings eget LoRa-setup som eleverne selv indsamler.

Øvelser:

 • Opsamling af måledata (GPS og signalstyrke) og generering af heatmap
 • Bearbejdning af og beregning på måledata

Kontakt Hans Jørgen Hansen på hjh@ak.au.dk eller tlf. 27782895, hvis du har spørgsmål til arrangementerne eller din tilmelding.