Aarhus Universitets segl

Læs online - diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi

Diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi er en ONLINE uddannelse, der giver dig mulighed for at gennemføre en ingeniøruddannelse af høj kvalitet, uanset hvor du bor. 


Vi tilbyder et fuldt digitaliseret uddannelsesforløb, og du kan vælge imellem forskellige grader af fleksibilitet, så det passer ind i dit øvrige liv. Du kan deltage i undervisningen synkront eller asynkront. Hvis du deltager synkront, tjekker du ind i timerne på universitetet fra din computer og deltager i undervisningen live. Hvis du deltager asynkront, får du mulighed for at tilgå en videooptagelse af den samme live-undervisning. Forskellen er, at du kan se den, når det passer dig. Det gør det muligt for eksempel at fastholde et fuldtidsjob ved siden af studiet. Når du har spørgsmål eller brug for hjælp til for eksempel øvelser og opgaver, chatter du eller mødes virtuelt med dine medstuderende eller undervisere.

Hvert semester får du tilsendt en lille pakke med det forsøgsudstyr og de digitale værktøjer, du har brug for til kurserne, så du kan sætte et lille laboratorium op derhjemme ved dit skrivebord. Du kan kommunikere med dine medstuderende og undervisere med online værktøjer, som stilles til rådighed af universitetet.

Hvad lærer du?

På diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi (tidligere stærkstrømsingeniør) arbejder du med grøn omstilling. Du lærer at udvikle nye energiløsninger og designe elektriske produkter, systemer og processer, som er nødvendige for, at vi kan producere, distribuere og forbruge energi.

Du får viden om forskellige bæredygtige energiformer med et særligt fokus på vind-, sol- og bioenergi og du opbygger et indgående kendskab til energisektoren. Du bliver samtidig trænet i ingeniørens arbejdsmetoder, og du lærer at tænke kritisk, stille spørgsmål og udforske nye muligheder med teknologi.

Hvordan bliver vi for eksempel klar til en fuld elektrificering af vores transport? Hvilke muligheder har vi for at lagre energi på nye måder? Eller hvordan kan virksomheder opnå en mere klimavenlig produktion?

I løbet af studiet opbygger du en række grundlæggende ingeniørfaglige kompetencer inden for matematik, fysik og programmering. Samtidig lærer du at analysere og designe elektriske energisystemer.

Foruden de rent tekniske kompetencer lærer du også at forstå de politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske aspekter af den energiteknologiske udvikling. Igennem hele studiet har du en tæt kontakt med erhvervslivet, og du kommer til at gennemføre alle dine projekter i samarbejde med virksomheder. Når du er online-studerende kan du vælge at samarbejde med virksomheder i nærheden af din bopæl. Aarhus Universitet hjælper med at formidle kontakten.

Efter tre og et halvt år kan du som færdiguddannet ingeniør med din teoretiske viden og din forståelse for sektorens innovationsbehov være med til at sikre en bæredygtig anvendelse af elektrisk energi overalt i samfundet, hvor der er brug for det.

Folketinget vedtog i 2020 en ny klimalov, som indebærer, at Danmark som det første land i verden skal være fri af fossile brændstoffer og 100 pct. CO2-neutralt allerede i 2050. Det har skabt et massivt øget behov for diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi.

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi kan du ansøge om at læse videre til civilingeniør i Elektroteknologi (+2 år) eller civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling (+2 år).

Læs om uddannelsens opbygning

I de første fire semestre følger du en række grundkurser, der giver dig basisviden om elektriske maskiner, effektelektronik og energisystemer. Du lærer også at programmere og bruge simuleringsværktøjer og produktstandarder i dit ingeniørarbejde.

På uddannelsens sidste semestre arbejder du med teknologi til energiproduktion, -lagring, -distribution, -konvertering, og -transmission. Her har du også mulighed for at specialisere dig med valgkurser efter interesse. Du kan for eksempel vælge specialisere dig inden for el-teknik eller vælge kurser, der giver dig en større tværfaglig forståelse for vedvarende energiteknologi.

Uddannelsen indeholder desuden et semesters praktik hos en virksomhed. I langt de fleste tilfælde er praktiksemesteret lønnet, og virksomhederne står i kø for at ansætte ingeniørpraktikanter. Som online-studerende vil du få tilbudt en praktikplads i nærheden af din bopæl.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her skal du udvikle en forretningsidé, og du skal indgå i et undervisningsforløb omkring entreprenørskab.

I dit bachelorprojekt skal du gennemføre et projekt med fokus på bæredygtighed. De fleste vælger at skrive bachelorprojekt i samarbejde med den virksomhed, hvor de også var i praktik.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag på Elektrisk energiteknologi indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamener.

Herunder ser du studiediagram og kursusindhold for de forskellige semestre. Læs mere om de enkelte kurser i AU's kursuskatalog

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Hverdagen som online-studerende

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi er den eneste fuldt digitale og fuldt fleksible uddannelse på Aarhus Universitet. Det skyldes det meget store behov for ingeniører, der kan arbejde med grøn omstilling i hele Danmark.

På diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi kan du frit vælge, om du deltager virtuelt i klasseundervisningen på universitetet (synkron online), eller du kan vælge at se en videooptagelse af undervisningen, når det passer dig (asynkron online). Du kan også vælge at blande de to online-studieformer, som det passer dig, og du er selvfølgelig også velkommen, hvis du en dag vil møde op til undervisning eller vejledning fysisk på universitetet.

Uddannelsen udbydes formelt fra vores campus i AU Herning, og der er cirka 30 studerende på et hold. Heraf er cirka 1/3 campusstuderende, 1/3 er onlinestuderende (synkrone), og 1/3 er onlinestuderende (asynkrone). Kønsfordelingen er cirka 75 pct. mænd og 25 pct. kvinder.

Denne sammensætning af studerende giver stor diversitet i studiemiljøet. De fleste studerende er mellem 25 og 45 år, når de starter, og enkelte er ældre. Det betyder, at mange er et sted i livet med erfaring, motivation og modenhed med sig i bagagen. Vi optager studerende med vidt forskellige baggrunde. Operasanger, sygeplejerske, folkeskolelærer, politimand, pilot, elektriker, konstabel, sælger, forsikringsmand, butiksassistent og læge er bare nogle af de professioner, vores studerende har haft.

Fælles for de fleste er et ønske om at skabe en ny kurs i arbejdslivet eller en periode med meget høj grad af fleksibilitet.

Onlinestudieformen giver en helt særlig form for sammenhold, og mange beskriver deres medstuderende som gode kollegaer.

Projektarbejde

På uddannelsen er der en del projektarbejde, som ofte foregår i mindre grupper. Universitetet råder over gennemtestede værktøjer til at arbejde sammen i online communities, og du opbygger et nært kendskab til dine undervisere, som du altid kan hente faglig sparring hos.

Vi gør meget ud af at sammensætte grupper, så de kommer til at fungere effektivt, og derfor tilbyder vi alle studerende på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi at få lavet en professionel personlighedsest ved studiestart. Testen er et psykometrisk værktøj til at sige noget om personlighedspræferencer og adfærd, som er anvendt i mange ingeniørvirksomheder i forbindelse med teamdannelse og lederudvikling.

Digitale undervisningsteknologier

Når du følger undervisningen som online-studerende kan du forvente at blive mødt af et gennemtestet og velfungerende digitalt setup, der gør, at du kan deltage i undervisningen og opnå det samme læringsudbytte, som hvis du mødte op til timer hver dag på campus. Du kan forvente et godt mix af traditionel fysisk klasseundervisning og teknologiunderstøttet læring.

På diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi bruger vi en undervisningsmetode, der hedder Flipped Learning, som passer til holdundervisning, hvor studerende deltager både i klassen og online. Den er udviklet på amerikanske eliteuniversiteter, og i praksis indebærer det, at den undervisningssituation, du sikkert kender fra tidligere skolegang, bliver vendt om.

Til hvert undervisningsmodul modtager du en gennemgang af det teoretiske stof i form af videooptagelser med din underviser. Det skal du bruge i din forberedelse derhjemme. Tiden med underviserne på universitetet bruger du i stedet for til at få hjælp til opgaver, faglig vejledning, feedback og svar på spørgsmål.

Det er en undervisningsform, som de fleste studerende elsker, fordi det giver dem fleksibilitet i hverdagen og bedre muligheder for at repetere stof op til eksamen.

Forsøgsudstyr kommer til dig med posten

Hvert semester får du tilsendt en lille pakke med det forsøgsudstyr og de digitale værktøjer, du har brug for til kurserne, så du kan sætte et lille laboratorium op derhjemme ved dit skrivebord.

Studiejob i ingeniørvirksomheder

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi samarbejder med en række virksomheder fra hele landet, som tilbyder en studiejobordning fra 3. semester. Det giver dig mulighed for at komme ud og arbejde i virksomheden, hvis du ønsker at supplere din SU og få en smagsprøve på arbejdslivet som ingeniør.

Virksomhederne er generelt meget interesserede i alle former for samarbejde med studerende fra Elektrisk energiteknologi og ønsker at knytte bånd til dem tidligt i studieforløbet.

Et fuldtidsstudium

Læser du online, får du de samme kompetencer, som du ville få på en fysisk uddannelse, og derfor er arbejdsbyrden også den samme. Det betyder, at du skal forvente at bruge cirka 37 timer i gennemsnit om ugen på studiet, men du får rigtig meget fleksibilitet til at planlægge din tid.  

En del online-studerende har fuldtids- eller deltidsjob ved siden af studierne. Nogle vælger også at bruge universitetets lange sommerpause på at arbejde.

 

 

Karriere og fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er meget eftertragtet i både Danmark og udlandet, og der er ingen ledighed blandt dimittenderne.

Diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi beskæftiger sig med mange forskellige opgaver inden for energisektoren og i virksomheder, der har fokus på bæredygtighed og intelligent styring af energiforbrug. 

Lige nu er et af de vigtigste spørgsmål på arbejdsmarkedet for ingeniører: Hvordan gør vi os 100 procent fri af fossile brændstoffer? Og hvordan designer og bygger vi energisystemer, som gør det muligt at sikre, at der altid er elektrisk energi i kontakterne, og at den er grøn og leveres fra bæredygtige kilder som vindmøller og solcelleanlæg?

Diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi arbejder med udvikling af nye energiprodukter, der passer til fremtidens el-system. De designer styring til for eksempel vindmøller, pumper og solcelleanlæg. De sikrer driften af elnettet. De udforsker, hvordan Danmark kan blive klar til en fuldt elektrificeret transportsektor. De hjælper virksomheder med at træffe bæredygtige beslutninger i deres grønne omstilling og arbejder med ledelse af store energiprojekter.

En del af dimittenderne fra Elektrisk energiteknologi har job i energi- og forsyningsselskaber. Andre arbejder i virksomheder, som er i gang med at digitalisere og effektivisere deres produktion. Mange arbejder desuden i vind-industrien eller i rådgivende ingeniørvirksomheder. Der er også et stort behov for diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi til at forberede Danmarks nye brintinfrastruktur med fokus på Power to X.

På Aarhus Universitet har vi uddannet de første kuld af online-ingeniører, og vi ser generelt en tendens til, at de meget hurtigt gør karriere i erhvervslivet – typisk på baggrund af deres modenhed og erhvervserfaring fra tidligere jobs.