Aarhus Universitets segl

Online adgangskursus

Adgangskursus - online, Herning

Hvis du gerne vil uddanne dig til ingeniør, men mangler en adgangsgivende eksamen, så er adgangskursus et godt tilbud til dig. Adgangskursus tager 1 år og giver dig de nødvendige faglige forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse på Aarhus Universitet i Herning eller Aarhus. Du kan også komme ind på andre teknisk naturvidenskabelige uddannelser og andre ingeniøruddannelser. Som diplomingeniør kan du læse videre til civilingeniør på Aarhus Universitet.

Følg undervisningen online

I tilknytning til adgangskursus i Herning udbydes adgangskurset som online uddannelse. Det betyder, at du kan følge undervisningen hjemme via computer. Alle studerende får forud for enhver undervisningssituation tilsendt videoklip, øvelsesoplæg samt en liste over relevant læsning til emnet. Efterfølgende gennemgås materialet i klassen.

Der er skemalagte timer hver dag, som du kan deltage i online. Du kan dog selv bestemme, om du vil deltage i undervisningen, mens denne afholdes, eller om du hellere vil se optagelserne om aftenen. Du råder altså over din tid med fuld fleksibilitet. Du skal dog forvente at bruge 40-50 timer på kurset om ugen i de uger, hvor der er undervisning.

Du skal deltage i et opstartsseminar på ca. 2 dage i Herning. Desuden skal du møde ind til fremmødeseminarer i enten Aarhus eller Herning ca. 1 gang om måneden, hvor du bl.a. skal lave øvelser i kemi og/eller fysik. Endelig skal du møde frem til eksamenerne, som primært foregår i Herning.

Introdagene afholdes 14.-15. august 2024. Bemærk: Der er mødepligt til introdagene

Værd at overveje, inden du vælger at læse online

Inden du beslutter dig endeligt for, om du vil læse adgangskursus online eller som almindelig fremmødestuderende, vil vi anbefale dig at overveje dine muligheder.

Det kan umiddelbart lyde nemmere at læse online: Du styrer selv din tid og kan planlægge studiet efter din hverdag. På flere måder kan det dog være mere krævende at læse en online-uddannelse. Som onlinestuderende er du nødt til at være meget selvstændig og have overskud til selv at opsøge hjælp og sparring fra både medstuderende og undervisere, når du sidder derhjemme.

Du kan aldrig vide på forhånd, hvordan det bliver at læse en online uddannelse. Men derfor er det stadig vigtigt at forestille sig, hvordan din hverdag, familieliv, arbejdsliv mv. vil komme til at se ud. Vi har derfor nogle spørgsmål, som du bør overveje, inden du søger ind:

  • Har jeg tid til at have et arbejde ved siden af studiet, og i så fald hvordan kommer min hverdag til at se ud?
  • Hvordan kommer det til at påvirke min familie, og har jeg deres opbakning?
  • Hvordan vil jeg have det med at bruge tid på studiet om aftenen og i weekenden?
  • Hvordan vil jeg have det med at sidde derhjemme og have virtuelt kontakt til det meste på uddannelsen?

Lav evt. en liste over fordele og ulemper og tal den igennem med en af dine nærmeste.

Kontakt studievejledningen til en afklarende samtale

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt onlineundervisningen er det rigtige valg for dig, vil vi anbefale, at du kontakter vores studievejleder i god til før ansøgningsfristen.

Fag og adgangskrav

Der undervises i matematik, fysik, kemi, dansk og engelsk.

Du skal enten have en relevant erhvervsuddannelse som fx mekaniker, tømrer eller elektriker eller mindst to års praktisk erhvervserfaring. Og du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk samt folkeskolens udvidede afgangsprøve/ 10. klasses-prøve i matematik og fysik/kemi. Hvis du ikke opfylder kravene, kan du kontakte en studievejleder for yderligere hjælp og vejledning.

Kursusstart og ansøgningsfrist

Adgangskursus starter en gang om året, i midten af august. Ansøgning om optagelse skal være Aarhus Universitet i hænde senest den 1. juli. Bemærk: Der er i alt 40 studiepladser på Adgangskursus i Herning. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, vil pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Du finder ansøgningsskemaet på siden:

Udgifter og støtte

Du skal ikke betale for at gå på adgangskursus. Du skal dog selv betale bøger og rekvisitter. Adgangskursus er en ungdomsuddannelse, der kan søges SU til. Læs mere på www.su.dk

Teknisk udstyr

Som onlinestuderende skal du ved studiets start være i besiddelse af følgende:

  • En nyere computer
  • En stabil bredbåndsforbindelse
  • Et headset af god kvalitet
  • Et webcam – enten det, der måtte være integreret i din PC/Mac eller et eksternt webcam

Eksamen

Alle fag evalueres ved afsluttende eksamener.

Nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have, og hvilket niveau du opnår. Alle fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

Fag

Niveau

1. Semester

2. Semester

Matematik B X
Matematik A X
Fysik B X
Dansk A X X
Kemi C X
Engelsk B X X