Aarhus Universitets segl

Praktiske informationer

Merit

Hvis du tager et adgangskursus, men tidligere har gennemført enkeltfag ved en anden uddannelsesinstitution, kan du søge om at få overført dine karakterer til adgangskursus.

Ansøgningen skal sendes til ak-optag.nat-tech@au.dk senest 14 dage efter studiestart. Husk at vedhæfte dokumentation (eksamensbevis) for tidligere gennemførte fag.

Bemærk:

  • Eksamensbeviset skal være et officielt eksamensbevis med underskrift og stempel.
  • Du får svar på din ansøgning i e-boks. Der kan gå op til 2 uger fra du har ansøgt om merit til du får svar på din ansøgning. Du skal deltage i undervisningen i de(t) fag, du har søgt merit for, indtil du modtager svar på din ansøgning.

Studievejledning

Hvis du har brug for vejledning omkring dit studie og studieliv, kan du kontakte studievejledningen.

SU og transportgodtgørelse

Da adgangskursus er et fuldtidsstudie, har du mulighed for at få SU under hele forløbet.
Har du brug for vejledning om SU-reglerne og specielt om din egen sag, skal du henvende dig til SU-kontoret.

 

Som studerende på adgangskursus har du mulighed for at få rabat på offentlig transport med det såkaldte Ungdomskort.

Behov for særlig støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, er du berettiget til støtte

Hvis du f.eks. er ordblind eller har en psykisk lidelse, er du berettiget til specialpædagogisk støtte. Du kan også få støtte til ergonomiske hjælpemidler (f.eks. et hæve-/sænkebord), hvis du har fysiske problemer f.eks. pga. en arbejdsskade. Da der er ventetid på at få støtten, vil det være en fordel, at du kontakter os, så snart du er optaget på adgangskursus. Så kan du få evt. hjælpemidler, når studiet begynder.

Kontakt studievejlederen for mere information eller på linket herunder.

Klik her for at gå til Rådgivnings- og Støtteenheden

Studiestartsinformation

Er du nysgerrig på hvordan studiestarten forløber på adgangskursus, kan du se mere informationen inde på studieportalen