Aarhus Universitets segl

Praktiske informationer

Studievejledning

Hvis du har brug for vejledning omkring dit studie og studieliv, kan du kontakte studievejledningen.

Merit

Hvis du tager et adgangskursus, men tidligere har gennemført enkeltfag ved en anden uddannelsesinstitution, kan du søge om at få overført dine karakterer til adgangskursus. Ansøgningen skal sendes til ak-optag.nat-tech@au.dk i forbindelse med din studiestart. Husk at vedhæfte dokumentation for tidligere gennemførte fag.

Bemærk: Når din ansøgning er behandlet modtager du en mail på din studiemail. Indtil dette sker, skal du følge undervisningen i faget.

SU og transportgodtgørelse

Da adgangskursus er et fuldtidsstudie, har du mulighed for at få SU under hele forløbet.
Har du brug for vejledning om SU-reglerne og specielt om din egen sag, skal du henvende dig til SU-kontoret.

 

Som studerende på adgangskursus har du mulighed for at få rabat på offentlig transport med det såkaldte Ungdomskort.

Behov for særlig støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, er du berettiget til støtte

Hvis du f.eks. er ordblind eller har en psykisk lidelse, er du berettiget til specialpædagogisk støtte. Du kan også få støtte til ergonomiske hjælpemidler (f.eks. et hæve-/sænkebord), hvis du har fysiske problemer f.eks. pga. en arbejdsskade. Da der er ventetid på at få støtten, vil det være en fordel, at du kontakter os, så snart du er optaget på adgangskursus. Så kan du få evt. hjælpemidler, når studiet begynder.

Kontakt studievejlederen for mere information eller på linket herunder.

Klik her for at gå til Rådgivnings- og Støtteenheden

Repetition af matematik fra folkeskolen

Nedenfor finder du 3 quizzer, der fungerer som en kort repetition af matematikken fra folkeskolen, og som kan bruges frit som forberedelse til Adgangskursus. Quizzerne er meget ens og indeholder forklaring på forkerte spørgsmål, således at du kan lære af eventuelle fejl i Quiz 1 og derved lave et bedre resultat i Quiz 2 osv. Resultaterne er kun til eget brug.

Alle opgaver kan i princippet løses uden lommeregner, men det er nok nødvendigt at have en blyant og et stykke papir ved hånden, når du tager quizzerne.

Hvis du har mod på mere, findes der også to matematiktests og én test i fysik/kemi for folkeskolens 9. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside:

  • https://eksempel.testogprøver.dk
    Bemærk, der kan være problemer med at åbne ovenstående link i Internet Explorer. Prøv istedet med en anden browser som fx Firefox eller Google Chrome.