Aarhus Universitets segl

Ansøgning & optagelse

Her finder du den information, du skal bruge for at søge optagelse på adgangskursus på Aarhus Universitet.

Adgangskrav til adgangskursus

For at blive optaget på adgangskursus skal du:

 • Have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk.
 • Have bestået folkeskolens udvidede afgangsprøve/10. klasses-prøve i matematik og fysik/kemi.
 • Have bestået en erhvervsuddannelse eller have mindst to års erhvervserfaring.

Bemærk at fritidsarbejde ikke tæller med som erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du kontakte optagelse på adgangskursus. 


Adgangskrav til ingeniøruddannelserne

Ønsker du at læse videre på en ingeniøruddannelse, kan du læse om adgangskravene her

Sådan søger du ind på adgangskursus

For at søge om optagelse på Adgangskurset skal du søge gennem det digitale ansøgningssystem. Det betyder, at hele ansøgningsprocessen foregår online, og at der ikke modtages ansøgninger i papirform eller pr. mail.

Vejledninger til det digitale ansøgningssystem

Hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, som du ikke kan finde svar på i vejledningerne, kan du kontakte ak-optag.nat-tech@au.dk for hjælp.
Beskriv hvilke problemer du oplever og vedhæft gerne et skærmbillede.

Hvordan får du svar på din ansøgning?

Du vil få svar på din ansøgning under "Beskeder" i det digitale ansøgningssystem, så husk gerne og gå ind og tjek løbende.

Ansøgninger behandles løbende og hurtigst muligt, men i travle perioder kan der gå op til 3 uger før du får svar.

Antal pladser på adgangskursus

I Aarhus bliver alle kvalificerede ansøgere til adgangskursus optaget, hvis ansøgningsfristen er overholdt. 

I Herning er der 40 studiepladser på adgangskursus. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, vil pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet. Såfremt ansøgningsfristen er overskredet, kan du kontakte ak-optag.nat-tech@au.dk for eventuelle ledige pladser.

Har du været optaget på adgangskursus tidligere?

Hvis du ønsker at blive optaget på adgangskursus, men allerede har været indskrevet på kurset tidligere, kan du forvente at blive indkaldt til en samtale. Her vil der blive foretaget en konkret individuel vurdering af dine muligheder for at gennemføre kurset, som er en forudsætning for, at du kan blive genindskrevet.


Spørgsmål og svar til ansøgningsprocessen

Spørgsmål til oprettelse af ansøgning

Jeg kan ikke komme ind i ansøgningssystemet, hvad gør jeg?

Hvis du har problemer med at logge ind, så er her et par råd der burde hjælpe dig til at logge på systemet.

 • Vi anbefaler, at du ikke bruger tablet, iPad, smartphones og lignende, men i stedet logger på ansøgningssystemet via en computer.
 • Det kan også hjælpe at skifte browser. Eksempler på browsere er Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox og Safari. Vi anbefaler, at du anvender Mozilla Firefox, når du skal logge på ansøgningssystemet.
 • Hvis dette ikke virker, skriv venligst til ak-optag.nat-tech@au.dk og beskriv hvilke problemer, du oplever. Vedhæft gerne et skærmbillede.

Jeg kan ikke se min ansøgning, når jeg logger ind, hvad gør jeg?

Du skal logge på ansøgningssystemet på helt samme måde hver gang, ellers kan ansøgningssystemet ikke genkende dig.

Kan du ikke se din ansøgning, når du logger ind, skal du derfor logge ind igen, men denne gang på samme måde, som da du oprettede din ansøgning.

Jeg har tastet forkert ved brugeroprettelsen (gælder for selvoprettet brugere)

Du kan under fanebladet ”Brugerprofil” ændre på dine personlige oplysninger, hvis du fx har tastet forkert ved brugeroprettelsen.

Rettelser gemmes ikke på allerede oprettede og afsendte ansøgninger.

Jeg har oprettet mig som bruger og kan ikke huske min adgangskode (gælder for selvoprettet brugere)

Du kan bede om en ny adgangskode på følgende måde:

 • Klik på ”Log ind som selvoprettet bruger” og herefter ”glemt adgangskode”.
 • Indtast din mailadresse og bed om at få tilsendt en e-mail.
 • Du kan herefter oprette en ny adgangskode og dermed igen få adgang til din ansøgning.

Jeg har aldrig modtaget et aktiveringslink (gælder for selvoprettet brugere)

Start med at tjek dit spam-filter. Hvis du ikke kan finde mailen, så prøv at bede om en ny adgangskode ved at klikke på ”Log ind som selvoprettet bruger” og herefter ”glemt adgangskode”.

Jeg har gemt en kladde. Hvordan finder jeg den igen?

Hvis du har gemt en kladde i systemet, kan du logge ind og arbejde videre på den. Du kan finde den under fanebladet ”Se status på ansøgninger”.

Det er vigtigt, at du logger ind på samme måde, som da du startede din ansøgning, da du ellers ikke har adgang til kladden.

Du skal være opmærksom på at en gemt kladde ikke er en ansøgning og at du derfor skal lave ansøgningen færdig inden ansøgningsfristen. 

Spørgsmål til dokumentation

Hvilke krav er der til dokumentation?

 • Eksamensbeviser/skolebeviser skal indeholde stempel og underskrift fra uddannelsesstedet.
 • Din dokumentation skal så vidt muligt uploades i PDF-format.
 • Sørg for at alt dokumentation er letlæseligt og at al tekst er horisontal.

Jeg får at vide, at jeg ikke kan uploade filen, da den er for stor?

Den maksimale tilladte størrelse for filer er 10MB. Du er derfor nødt til, at dele dit dokument op i flere filer.

Jeg har mistet mit eksamensbevis for min adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke længere har dit eksamensbevis, skal du kontakte dit tidligere uddannelsessted, som i mange tilfælde kan hjælpe med, at fremskaffe en kopi af eksamensbeviset.

Hvis uddannelsesstedet ikke kan hjælpe, kan du gratis bestille eksamensbevis og dokumentation for din uddannelse fra Rigsarkivet, hvis dokumentationen findes.

Bestil bevis for din eksamen fra Rigsarkivet

Jeg har ikke afsluttet min adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende uddannelse ved ansøgningstidspunktet, skal du uploade en foreløbig dokumentation fx en studiejournal. Heraf skal det fremgå, hvornår du forventer at bestå din adgangsgivende uddannelse.

Ud fra den foreløbige dokumentation, vil vi vurdere, om du kan blive betinget optaget. Dette vil du modtage svar på under ”Beskeder” i ansøgningssystemet.

Spørgsmål til din sendte ansøgning

Jeg er i tvivl om I har modtaget min ansøgning

 • I fanebladet ”Se status på ansøgninger” kan du se status for din ansøgning. Hvis den står som ”Modtaget”, har vi modtaget din ansøgning.
 • Du modtager også en kvittering for, at din ansøgning er modtaget. Kvitteringen findes under fanebladet ”Beskeder” i ansøgningssystemet.
 • Al kommunikation i forbindelse med din ansøgning foregår inde i ansøgningssystemet under fanebladet ”Beskeder”. Husk derfor at tjekke dine beskeder i ansøgningssystemet ofte.
 • Hver gang du modtager en besked i ansøgningssystemet, får du en adviseringsmail sendt til den mailadresse, der er knyttet til din ansøgning. Husk at tjek dit spamfilter.

Jeg har modtaget en rykker for dokumentation – hvordan uploader jeg det?

 • Hvis vi vurderer, at der mangler dokumentation fra dig for at kunne færdigbehandle din ansøgning, så vil du modtage et rykkerbrev i ansøgningssystemet under ”Beskeder”.
 • Det er vigtigt, at du læser brevet for at se hvilke dokumenter du er blevet rykket for.
 • Under fanebladet ”Se status på ansøgning” vil du nu kunne redigere din ansøgning. I din ansøgning vil de områder hvor vi mangler dokumentation fra dig, være fremhævet med orange. Vær opmærksom på om der er flere end ét område, der er markeret med orange.
 • Når du har uploadet den dokumentation som vi har rykket for, trykker du videre i ansøgningsprocessen og gensender din ansøgning.

Jeg har modtaget en rykker for dokumentation - hvad skal jeg uploade?

Hvis du har modtaget en rykkerbesked, skal du gå til fanebladet ”Beskeder” for at orientere dig om, hvilke dokumenter du er blevet rykket for. Vi har i beskeden specificeret, hvilke dokumenter vi mangler fra dig.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Du vil modtage svar på din ansøgning senest 3 uger efter, at vi har modtaget den. Svaret vil kunne ses i ansøgningssystemet under ”Beskeder”.


Hvornår er der ansøgningsfrist?

Studiestart i august

I august er der studiestart på adgangskursus i Aarhus og i Herning.

Ansøgningsfristen er:

 • 1. juli for start i august

Ansøgningssystemet åbner 1. marts.


Studiestart i januar

I januar er der studiestart på adgangskursus i Aarhus.

Ansøgningsfristen er:

 • 1. december for start i januar

Ansøgningssystemet åbner 15. september.


Det er muligt at søge efter ansøgningsfristen og blive optaget, såfremt der er ledige pladser.