Aarhus Universitets segl

Sådan samarbejder du med os

I Engineering Lab har vi et ønske at skabe et miljø, hvor studerende, virksomheder og undervisere kan arbejde tæt sammen om at anvende teknologi på nye måder. Vores ambition er at hæve teknologihøjden særligt i små og mellemstore virksomheder, der hvor det gavner netop deres forretning.

Når du som virksomhed samarbejder med os, får du adgang til viden og ingeniørmæssig ekspertise inden for en række teknologiområder. Afhængig af projektets karakter bemander vi det med studerende og/eller undervisere. I nogle tilfælde kan vi også hjælpe med at søge penge til større udviklingsprojekter. 

Denne model giver de studerende mulighed for at arbejde med virkelige problemstillinger, og det giver ofte en målbar og meget konkret værdi for virksomhederne. 

 

Kontakt os

I forbindelse med åbningen af Engineering Lab har vi afsat ekstra resurser til at samarbejde med virksomheder. Vi tager meget gerne en uformel snak om mulighederne for at samarbejde. Måske har du en specifik problemstilling i din virksomhed, du gerne vil arbejde med, eller måske vil du bare gerne have vores ingeniørfaglige input til, hvordan du kan implementere nye teknologier i din forretningsmodel. 

Du finder kontaktoplysninger for samarbejde med Engineering Lab (Herning) til højre på siden.

Kontakt


Maskinteknik


Elektronik og Elektrisk energiteknologi

Sådan etableres et projektsamarbejde


Projektafklaring og videnskabeligt match

En virksomhed kan henvende sig til os med et specifikt teknologisk problem eller med en interesse i at afsøge nye muligheder for innovation.

Vi inviterer relevante medarbejdere i virksomheden til et indledende møde med fokus på forventningsafstemning og på at definere projekt, projektplan og business case.

Når projektet er defineret, får virksomheden tilknyttet en fast kontaktperson fra universitetet. Han eller hun sikrer en relevant faglig forankring af projektet og bemander det med studerende og relevante medarbejdere fra vores faglige stab i Herning. Kontaktpersonen er ansvarlig for projektets fremdrift og målopfyldelse og for at sikre de studerendes læringsudbytte. 


Finansiering

Fælles samarbejdsprojekter kan grundlæggende finansieres på tre forskellige måder. Enten via et samarbejde, hvor virksomheden stiller deres innovationsudfordring til rådighed som "undervisningscase", via indtægtsdækning (et aftalt honorar baseret på timesats) eller via eksterne midler.

I Engineering Lab er langt de fleste samarbejder knyttet til undervisningen af studerende og derfor uden betaling fra virksomhederne.

Aarhus Universitet kan dog også i  nogle tilfælde hjælpe med fundraising og i samarbejde med virksomheden vælge at lave en fælles projektansøgning til relevante tilskudsprogrammer i Danmark og EU.

Aarhus Universitet har en professionel administration til at bistå arbejdet.


Samarbejdsaftale

Hvis der er tale om større udviklingsprojekter med enten virksomhedsfinansiering eller ekstern finansiering, udformer universitetets jurister en formel samarbejdsaftale.