Aarhus Universitets segl

Engineering Lab (Herning

Engineering Lab er det eksperimentelle omdrejningspunkt for ingeniøraktiviteterne på Aarhus Universitets campus i Herning. 

Engineering Lab er en 1000 kvadratmeter stor teknologihal, der rummer forskellige moderne laboratorier og værksteder inden for områderne maskinteknik, elektrisk energiteknologi og elektronik og er udstyret med den nyeste teknologi. 

Bag Engineering Lab har vi som universitet en vision om at styrke vidensamarbejdet med små og mellemstore danske virksomheder omkring industri 4.0, grøn energi og bæredygtig produktion.

Engineering Lab indeholder blandt andet en ovn til varmebehandling af metaller, en plastsprøjtestøbemaskine, en 3d-metalprinter, et lagerrobotsystem, et energilaboratorium, et el-laboratorium, et materialeværksted med avancerede mikroskoper, trækprøvemaskine, laserskærer, skumskærer og prototypeværksted.

Engineering Lab har foruden de moderne eksperimentelle faciliteter også et særligt NDA-laboratorium, der er aflåst og sikret til fortrolige industriprojekter.

Nedenfor kan du læse om de forskellige faciliteter og maskiner i Engineering Lab. Du finder også korte videopræsentationer, hvor vores medarbejdere og studerende uddyber anvendelsespotentialet.   


Klik på fold-ud menuen og læs om nogle af Engineering Labs faciliteter:


3D Metalprint

En af Engineering Labs spydspidser er en 3D-metalprinter, som kan printe emner indenfor 250mm x 250mm x 250m med en 700w laser. 3D- metalprint er en ny teknologi, som stadig er ganske ung i industriel anvendelse. Teknologien rummer et hav af muligheder for at arbejde med nye designløsninger og nye produkter og kan bane vej for øget digitalisering i fremstillingssektoren.


Plastsprøjtestøbning

Laboratoriet råder over en industriel plastsprøjtestøbemaskine. Plastsprøjtestøbning er en velkendt teknologi, som er meget udbredt i fremstillingsbranchen. Derfor vil vi gerne sikre os, at vores studerende har en høj grad af fortrolighed med metoden og blandt andet lærer at eksperimentere med nye og mere miljøvenlige råmaterialer som for eksempel bio-plast og genbrugsplast.


Robotteknologi

Laboratoriet råder over to robotter - en industrirobot og en deltarobot. Robotterne giver mulighed for at arbejde med automations­løsninger, specifikke gribere og i det hele taget konkrete løsninger til problemstillinger, som hentes ind i samarbejde med industripartnere.

Materialelaboratorium

Når man arbejder med maskinkonstruktion og produktion er det vigtigt, at forstå materialerne og deres egenskaber. Det arbejder vi med i materialelaboratoriet, hvor der kan laves slib, så mikrostrukturen kan studeres under mikroskop. Ligeledes kan også de mekaniske egenskaber bestemmes ved trækprøvning og hårdhedsmåling.

Læs også artiklen: Fremstillingsindustrien under forvandling

Prototypeværksted

I vores prototypeværksted findes blandt andet en række 3D-plastprintere samt udstyr til at arbejde med skum. Målet er, at de studerende skal have mulighed for hurtigt at realisere og studere det, der ellers ville være grafik i computeren. Resultaterne kan være prototyper til funktionstest eller visualisering.

Grovlaboratorium

I grovlaboratoriet arbejder vi med stål og metal. Her er der moderne udstyr til at skære, bore og svejse. På den måde har de studerende mulighed for at realisere testmodeller og prototyper til anvendelse i deres projekter og efterprøve teorien fra deres kurser. 


Tre-akset fræser

Laboratoriet råder over en 3-akset fræser. Denne stiller krav til operatørkompetencer og betjenes af universitetets fastansatte teknikkere. Dette er til fremstilling af finere komponenter med krav til tolerancer, overflader m.v., så de studerende også har mulighed for at analysere denne type af komponenter.

Elektroniklaboratorium

Engineering lab giver en unik mulighed for at de studerende kan arbejde på tværfaglige projekter indenfor elektronik, elektrisk energiteknologi og maskinteknik, som kan styrke vidensamarbejdet med små og mellemstore danske virksomheder omkring industri 4.0, grøn energi og bæredygtig produktion.

I elektroniklaboratoriet har de studerende adgang til avancerede måleinstrumenter til at designe, udvikle og verificere elektriske kredsløb. Blandt andet indeholder elektroniklaboratoriet udstyr som loddestationer, strømforsyninger, oscilloskoper og logik-analysatorer. Elektronikingeniøruddannelsen i Herning har et særligt fokus på embedded elektronik, hvilket er en kombination af elektronik og software.


Energilaboratorium

I energilaboratoriet har vi adgang til tekniske faciliteter, der gør det muligt at eksperimentere med en bæredygtig elforsyning. Målet er at vores studerende har mulighed for at få praktisk erfaring med at designe elektriske systemer og udvikle nye produkter, der producerer og forbruger energi.


NDA-Laboratorium

Engineering Lab har et sikret og aflåst lokale til de mest fortrolige industriprojekter i samarbejde med virksomheder.