Aarhus Universitets segl

Forretningsspecialisering for diplomingeniører

I forbindelse med din diplomingeniøruddannelse ved Aarhus Universitet har du mulighed for at tage en halvårlig specialisering i Forretning. Specialiseringen består af et ekstra semester (30 ECTS point) som  giver dig et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, du som ingeniør vil møde i erhvervslivet.

Kompetencer

Specialiseringen fokuserer blandt andet på sammenhængen mellem organisation, strategi, forretningsprocesser og værdikæder og giver nyuddannede ingeniører yderligere kompetencer, som alle ingeniører på tværs af faglige retninger vil skulle besidde i en global industri.

Semestret er meget praksisnært, og ved at gennemføre et projekt for en virksomhed erhverver og afprøver du en række værktøjer, der gør dig i stand til at analysere en business case og udpege indsatsområder, som kan styrke virksomhedens forretning.

Du vil også stifte bekendtskab med projektledelse og kommunikation, som vil styrke dine kompetencer i forhold til at eksekvere en business strategi.

Undervisningsform

Specialiseringen består af 3 kurser, hvor undervisningsformen generelt vil være dialogbaseret, da det understøtter, at det er et felt, hvor der findes flere løsninger. Kurserne er:

  • FIORG: Strategisk analyse og Forretningsforståelse
  • FIMBE: Afsætning og Økonomi
  • FIPRO: Projekt (gennemføres i en projektgruppe og typisk i samarbejde med en virksomhed eller med udgangspunkt i en forretningsidé)

Du kan se kursusbeskrivelserne i kursuskataloget: AU Kursuskatalog - Specialisering i Forretning.

Undervisning, kurser og opgaveskrivning foregår på dansk, men projekter kan også omhandle internationale forhold.

Orienteringsmøde om forretningsingeniørspecialisering den 24. november 2020 Se præsentation fra dagen