Aarhus Universitets segl

Forretningsspecialisering for diplomingeniører

I forbindelse med din diplomingeniøruddannelse ved Aarhus Universitet har du mulighed for at tage en halvårlig specialisering i Forretning. Specialiseringen består af et ekstra semester (30 ECTS point). Dette semester giver dig et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, du som ingeniør vil møde i erhvervslivet.

Læs mere om Forretningsspecialiseringen i studieordningen for din nuværende diplomingeniøruddannelse.

Link til AU Kursuskatalog - Specialisering i Forretning

Kompetencer

Specialiseringen giver nyuddannede ingeniører yderligere kompetencer, som alle ingeniører på tværs af faglige retninger vil skulle besidde i en global industri.

Vi fokuserer blandt andet på sammenhængen mellem organisation, strategi, forretningsprocesser og værdikæder.

Semestret er meget praksisnært, og du erhverver og afprøver en række værktøjer, der gør dig i stand til at analysere en business case.

Analyseresultatet skal anvendes som grundlag for at udpege indsatsområder, og derfor vil du også stifte bekendtskab med projektledelse og kommunikation, som vil tilføre dig kompetencer i forhold til at eksekvere en business strategi.

Undervisningsform

Generelt vil undervisningsformen være dialogbaseret, hvilket understøtter, at vi arbejder i et felt, hvor der findes flere løsninger. 

Der vil være et stort pensum, som du selv skal sætte dig ind i inden undervisningen. Sideløbende skal du i en gruppe arbejde med en business case, der danner grundlag for eksamen.

Undervisning, kurser og opgaveskrivning foregår på dansk, men projekter kan også omhandle internationale forhold.

Orienteringsmøde om forretningsingeniørspecialisering den 24. november 2020 Se præsentation fra dagen