Aarhus Universitets segl

Hvem er din underviser?

Mennesket har altid undret sig. Hvorfor trækker vi vejret? Hvorfor lyser stjernerne? Hvorfor ældes vi? Fra det mindste til det største har denne undren gennem tiden motiveret utallige mænd og kvinder til at dedikere deres liv til at forsøge at finde svar på livets og universets gåder. De har forandret verden.

Sådanne personer kaldes forskere. De kunne også kaldes ildsjæle: Personer, der har viet deres liv til et enkelt fagområde, og som simpelthen bare brænder for det. Sådanne personer er dine undervisere gennem hele din studietid på civilingeniøruddannelsen. Aktive forskere, som deltager i både store og små forskningsprojekter i både Danmark og internationalt, og som gennem hele karrieren har arbejdet med at finde nye løsninger på nye problemer – ofte problemer, som ingen måske før vidste eksisterede.

Det betyder noget for dig som studerende på flere forskellige måder.

For det første har forskerne fingeren på pulsen. De har viden om og adgang til alle de nyeste teknologier inden for deres område. Det betyder, at de kan svare på - næsten - alle dine tænkelige spørgsmål, og det betyder, at du kan være med og arbejde med den nyeste viden inden for feltet.

For det andet betyder det, at du tillærer dig forskerens akademiske tilgang til problemløsning. Og det er vigtigt, for forskeren har gennem hele karrieren arbejdet intenst med at finde nye løsninger på nye problemer. Det kræver en særlig måde at sætte sig ind i tingene på og perspektivere undervisningen på.

Den akademiske tilgang er udforskende, analyserende, kritisk og evaluerende. Det er en slags standardopskrift for, hvordan man mest optimalt finder nye løsninger - og er en metode, man bruger på universiteter over hele verden. 

Og så er det bare virkelig motiverende og smittende at blive undervist af en forsker, som brænder for sit stof og som evner at perspektivere de tekniske og naturvidenskabelige facetter af undervisningen op til en højere enhed. Og hvis du har lyst til at være med i forskningsprojekter – store som små, så kan du være med som ”juniorforsker”.

Hvordan finder man ny antibiotika, så vi undgår antibiotikaresistens, der allerede er godt på vej? Hvordan sørger vi for, at internettets energiforbrug ikke løber løbsk – som det er på vej til? Hvordan gør vi den kemiske industri grøn, når det i dag er en af de mest forurenende overhovedet? Eller måske bare, hvordan vi gør tingene lettere og mindsker arbejdsbyrden for forskellige mennesker inden for forskellige erhverv.

Forskere arbejder ikke med standard-løsninger på standard-problemer: Det kræver en nysgerrig, kreativ, ud-af-boksen-tankegang at løse problemer, vi måske slet ikke vidste var der. Og den tankegang kommer dig som studerende til stor gavn.


Civilingeniør på 5 år

 

Den 5 årige civilingeniøruddannelse starter med en 3-årige teknisk-naturvidenskabelige grunduddannelse (bachelor), som automatisk kvalificerer dig til den 2-årige kandidatuddannelse.