Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Vi udbyder en række forskellige fag både forår, sommer og efterår. Fagene er gymnasiale og meritgivende. Suppleringskurser udbydes i både Aarhus og Herning. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½ års kurser, og de foregår i dagtimerne.

Bemærk: suppleringskurser på ingeniørhøjskolen er kun for studerende, som skal læse videre til ingeniør

SUPPLERING AF ENKELTFAG I AARHUS

MATEMATIK

Matematik A
Niveau: B til A
5-7 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden

Matematik A
Niveau: B til A
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

Matematik A
Niveau: 0 til A
1 års dagskursus
Studiestart: august og januar


Matematik B
Niveau: 0 til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

FYSIK

Fysik B

Niveau: 0-B
5-7 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden.

KEMI

Kemi C
Niveau: 0 til C
3 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden

Kemi C
Niveau 0 til C
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar


Kemi B
Niveau C til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

ENGELSK

Engelsk B
Niveau: C til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

TURBO-SUPPLERING - AARHUS

På turboforløbene afholdes ca. 15 undervisningsblokke a´105 minutter pr. uge. Undervisningen foregår forår og efterår fra kl. 8.00- 13.00/14.15. Turboforløbene om sommeren foregår fra 8.00-15.00.
Du kan søge om SU til turbokurserne.

Sommer 2020 - Matematik A og Fysik B

 

Matematik

Niveau: B til A
Periode: d. 29. juni 2020-31. juli 2020
Eksamen: uge 32-33 2020

Sted: Kurset forventes at foregå på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Lokale 03.050. 

Vi forventer at undervisningen kommer til at foregå med fysisk fremmøde.Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.

Der er undervisning alle hverdage fra kl. 8.00-14.00

 

Fysik

Niveau: 0 til B
Periode: d. 29. juni 2020-31. juli 2020
Eksamen: d. 4. august 2020 

Sted: Kurset forventes at foregå på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Lokale 03.040/03.055

Vi forventer at undervisningen kommer til at foregå med fysisk fremmøde. Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.

 

Der er undervisning alle hverdage fra kl. 8.00-14.15

Bemærk: du kan kun tage ét kursus i sommerperioden!

Efterår 2020 - Matematik A - Fysik B - Kemi C

Kemi

Niveau: 0 til C
Periode: Start 3. august 2020  
Eksamen: 28. august 2020 (Bemærk: Resultatet af kurset forventes først at komme medio september - kurset kan derfor ikke bruges til optagelse sommeren 2020)

Undervisningen i kemi er alle hverdage fra kl. 8.00 - kl. 13.00/14.15.
Undervisningen foregår på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus N
Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.


Fysik

Niveau: 0 til B
Periode: Start 1. september 2020  (NB: der er ingen undervisning i uge 42)
Eksamen: 30. oktober 2020

Undervisningen i fysik er alle hverdage fra kl. 8.00 - kl. 13.00/14.15
Undervisningen foregår på Paludan-Müllersvej 48, 8200 Aarhus N
Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.


Matematik

Niveau: B til A
Periode: Start 2. november 2020, slut 22. dec. 2020
Skriftlig eksamen: 14. december 2020. Mundtlig eksamen: primo januar 2021

Undervisningen i matematik er alle hverdage fra 8.00-13.00/14.15
Undervisningen foregår på Paludan-Müllersvej 48, 8200 Aarhus N
Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.

Ovenfor kan du se, hvilke fag der kan suppleres i samt hvilket niveau. Hvis du skal supplere i matematik B-A, forudsættes det, at du har bestået matematik B. Hvis du skal supplere i fysik 0-B anbefales det, at du har bestået matematik B.

Du kan søge SU til turbo-suppleringskurserne. Hvis du ikke er mødt til undervisning de første tre dage, og du ikke har indgået en aftale med skolen herom, vil du uden yderligere varsel blive afmeldt kurset. Hvis du har søgt om SU til kurset, skal du forvente at skulle betale SU'en tilbage. Du kan som udgangspunkt kun være tilmeldt et suppleringskursus én gang.

Når du skal læse videre til ingeniør
Selvom du er tilmeldt et suppleringskursus, og i den forbindelse har angivet en ønsket ingeniøruddannelse, skal du selv aktivt søge om optagelse på ingeniøruddannelsen. Kontakt studievejledningen hvis du ønsker yderligere information.