Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktiske informationer

Praktiske

informationer

Her kan du finde svar på alt fra SU til eksamen

Studievejledning

Hvis du har brug for vejledning omkring dit studie og studieliv, kan du kontakte studievejledningen.

Studieordning

I studieordningen kan du læse alt omkring fagene og eksaminerne på adgangskursus:

 


Eksamen

Alle fag på adgangskursus afsluttes med en eksamen. Du kan finde yderligere information om eksamensformerne i studieordningen. Skulle du dumpe en eksamen, er der mulighed for at gå til reeksamen.

For at bestå adgangskursus kræves et gennemsnit på mindst 02 uden oprunding. Gennemsnittet beregnes af samtlige karakterer, inklusive karakterer i valgfag som du har opnået på adgangskursus eller ved merit fra anden uddannelse.

Vær desuden opmærksom på adgangskravene på de enkelte ingeniøruddannelser.

Merit

Hvis du tager et adgangskursus, men tidligere har gennemført enkeltfag ved en anden uddannelsesinstitution, kan du søge om at få overført dine karakterer til adgangskursus. Ansøgningen skal sendes til studievejlederen ifm. studiestart. Husk at vedhæfte dokumentation for tidligere gennemført fag.

Bemærk: Du har ikke fået merit, før dette bekræftes af studievejlederen. Indtil dette sker, skal du følge undervisningen i faget.

SU

Da adgangskursus er et fuldtidsstudie, har du mulighed for at få SU under hele forløbet.
Har du brug for vejledning om SU-reglerne og specielt om din egen sag, skal du henvende dig til SU-kontoret.

Transportgodtgørelse

Som studerende på adgangskursus har du mulighed for at få rabat på offentlig transport med det såkaldte Ungdomskort.

Undervisningsmateriale

Det er gratis for dig at gå på adgangskursus og ingeniøruddannelsen. Du skal dog regne med udgifter til bøger mv., ligesom at det er et krav, at du medbringer din egen bærbare pc.

Bøger osv. kan købes hos Teknisk Boglade i Aarhus, Studenternes Hus, Frederiks Nielsens Vej 4, Aarhus C

og Birk Studieboghandel i Herning.

Studiestøtte

Lider du af psykiske eller fysiske handicap f.eks. dysleksi/ordblindhed, har du mulighed for at få særlig støtte via Rådgivnings- og Støtteenheden ved Aarhus Universitet

Behov for særlig støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, er du berettiget til støtte

Hvis du f.eks. er ordblind eller har en psykisk lidelse, er du berettiget til specialpædagogisk støtte. Du kan også få støtte til ergonomiske hjælpemidler (f.eks. et hæve-/sænkebord), hvis du har fysiske problemer f.eks. pga. en arbejdsskade. Da der er ventetid på at få støtten, vil det være en fordel, at du kontakter os, så snart du er optaget på adgangskursus. Så kan du få evt. hjælpemidler, når studiet begynder. Kontakt studievejleder Stine Marie Skou Nielsen for yderligere oplysninger.

Studievejleder Stine Skou Nielsen
E-mail: smsn@ase.au.dk
Tlf. +45 93508855

Mødepligt og studieaktivitet

Der er mødepligt til alle fag. Mødedeltagelse bliver registreret hver dag ved undervisningens begyndelse. Studerende med for høj fraværsprocent vil modtage en advarsel. Fortsætter fraværet vil den studerende blive udmeldt.

Alt fravær tæller som udgangspunkt med, så det er den studerendes eget ansvar at informere studievejleder om grunden til det høje fravær.

I visse fag er der krav om aflevering af obligatoriske opgave i løbet af semesteret. Afleveres disse ikke, kan man ikke få lov at gå til eksamen.

Repetition af matematik fra folkeskolen

Nedenfor finder du 3 quizzer, der fungerer som en kort repetition af matematikken fra folkeskolen, og som kan bruges frit som forberedelse til Adgangskursus. Quizzerne er meget ens og indeholder forklaring på forkerte spørgsmål, således at du kan lære af eventuelle fejl i Quiz 1 og derved lave et bedre resultat i Quiz 2 osv. Resultaterne er kun til eget brug.

Alle opgaver kan i princippet løses uden lommeregner, men det er nok nødvendigt at have en blyant og et stykke papir ved hånden, når du tager quizzerne.

Hvis du har mod på mere, findes der også to matematiktests og én test i fysik/kemi for folkeskolens 9. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside:

  • https://eksempel.testogprøver.dk
    Bemærk, der kan være problemer med at åbne ovenstående link i Internet Explorer. Prøv istedet med en anden browser som fx Firefox eller Google Chrome.