Aarhus Universitets segl

Carlsberg-millioner til ingeniørvidenskaben

To kvindelige forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab har netop modtaget millionbevillinger til nye ingeniørprojekter. I alt 30 forskere fra Aarhus Universitet har fået bevillinger.

Lektor Menglin Chen har modtaget 4,2 mio. kr. af Carlsbergfondet til sit forskningsprojekt OptoMed. Foto: AU Foto.
Lektor Nina Lock har modtaget 4,3 mio. kr. af Carlsbergfondet. Hendes projekt går under navnet Rational development of inexpensive and scalable electrocatalysts. Foto: AU Foto.

Carlsbergfondet har uddelt 204 mio. kr. til 134 unge forskere på vej frem i karrieren og yngre nyansatte lektorer med særligt visionære forskningsideer og -projekter. 30 forskere fra Aarhus Universitet har tilsammen fået mere end 47 mio. kr.

På Institut for Ingeniørvidenskab har lektor Nina Lock og lektor Menglin Chen begge modtaget Carlsbergfondets såkaldte ”Young Researcher Fellowships”, som i begge tilfælde er på lidt over 4 mio. kr.

”Vores prioriteringer ligger i direkte forlængelse af fondets strategi, der fokuserer på at styrke dansk grundforskning, sikre generationsskiftet på danske universiteter gennem fokuseret støtte til unge talenter samt internationalisering af dansk forskning. Vi ønsker også at styrke diversiteten i dansk forskning, så det glæder mig, at halvdelen af vores 28 Young Researcher-bevillinger, der er målrettet unge nyansatte lektorer, går til kvinder,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, i en pressemeddelelse.

Lektor Menglin Chen har modtaget en bevilling til sit nye forskningsprojekt, der hedder ”OptoMed: Injectable nanofibrous optoelectronics as regenerative medicine”.

Lektor Nina Lock skal ligeledes i gang med sit nye projekt, som hun har fået bevilget penge til. Dette går under navnet ”Rational development of inexpensive and scalable electrocatalysts”.

Med de nye bevillinger har Aarhus Universitet modtaget mere end 121 mio. kr. fra Carlsbergfondet på baggrund af ansøgninger indsendt til fondet på opslag i 2019. Carlsbergfondets samlede bevillinger har i år rundet 400 mio. kr. på opslag i 2019.

I januar uddeles midler til ansøgninger om forskningsinfrastrukturer.


Kontakt

Kommunikationspartner Jesper Bruun
Mail: bruun@eng.au.dk
Tlf.: 42404140