Aarhus Universitets segl

Ingeniørstuderende får robotter til at samle pokaler

Hvad har avanceret robotteknologi og fodboldpokaler med hinanden at gøre? Ikke så meget endnu, men det kan måske ændre sig i fremtiden.


Mads Rosenhøj Jeppesen er 26 år og læser til civilingeniør i Mekanik, og sammen med tre medstuderende har han netop færdiggjort et semesterprojekt om robotics i samarbejde med virksomheden Jydsk Emblem Fabrik, der bl.a. laver pokaler til DBU og medaljer til Forsvaret.

”Det var vores opgave at designe, udvikle og teste en samlingsproces af et fodboldtrofæ. Som det er nu, bliver pokalerne samlet manuelt, men vi brugte en kollaborativ robot fra Universal Robots til opgaven. Trofæet består af flere små og forskelligartede dele – møtrikker, spændskiver, gevindstænger osv. – og derfor viste opgaven sig at være ret kompleks”, fortæller Mads.

Processen med at erstatte menneskelige arbejdskraft med maskiner kaldes automation, og det er især de mange overvejelser, der ligger bag sådan en transformation, der har Mads’ interesse:

”En ting er, om man kan få en robot til at udføre et bestemt stykke arbejde. En anden ting er, om det så giver mening. Robotter er jo dyre i sig selv. Og hvis det er hurtigere at samle en pokal i hånden, så skal man veje det op mod en timeløn for en medarbejder. For hvornår er automationen så tjent sig ind igen?”

Projektet er et af flere samarbejder mellem Jysk Emblem Fabrik og Institut for Ingeniørvidenskab, og det er så virksomhedens opgave at gå ind og vurdere, om de vil bruge robotter i deres produktion fremover.

”Som ingeniørstuderende er det altid fedt at være hands on. Så det ikke bare er et projekt, som kun måske skal designes. Det er helt klart motiverende, at vi har en virkelig proces og et virkeligt problem, der skal løses, for så bliver det hele ikke så skoletungt”, fortæller Mads.

Allerede da Mads tog sin HTX på Vejle Tekniske Gymnasium stod det klart for ham, at han skulle være ingeniør.

”På HTX var jeg vild med de naturvidenskabelige fag. Især når virkeligheden blev inddraget i undervisningen. Vi havde et fag, der hed Teknologi. Her fik vi en problemstilling, som vi skulle løse, og det viste sig altid hurtigt, at det kunne gøres på forskellige måder og med mange forskellige problemløsningsruter. Og det er nærmest det, hele ingeniørfaget handler om”, fortæller Mads. Han er også glad for, at det netop var Mekanik-retningen han endte med at tage:

”Mekanik har et meget bredt perspektiv. Det handler ikke bare om at regne på bjælker, bolte, skruer. Man får snuset til mange andre ting som fx elektronik, programmering og nye materialer. Det er fedt få kompetencer inden for mange forskellige områder, og mange civilingeniører i Mekanik ender derfor også i en projektlederrolle. For hvis man kan lidt af det hele, er man god til at snakke på tværs af grupperne”, fortæller Mads.

”Jeg har et lille år tilbage af studierne. Og så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal. Automation er altid stort i industrien, og det er fedt at have noget erfaring inden for det. Har man både kompetencer inden for software, elektronik og design, så har man en stor fremtid foran sig. Og jeg vil bestemt ikke afvise, at jeg kunne tænke mig at arbejde videre med lignende opgaver, når jeg er færdig som civilingeniør i Mekanik”, smiler Mads.