Aarhus Universitets segl

Civilingeniør eller Diplomingeniør?

Hvad er en civilingeniøruddannelse?

Den 5-årige civilingeniøruddannelse på Aarhus Universitet (AU) er en erhvervsrettet og forskningsbaseret uddannelse. Uddannelsen giver dig en specialiseret teoretisk viden og eksperimentel erfaring, og du lærer at udvikle innovative teknologiske løsninger og skabe ny viden inden for dit fagområde. På Aarhus Universitet har du gode muligheder for at arbejde tværfagligt med højteknologi, og det er med til at give dig en kompetenceprofil, der er efterspurgt i både private virksomheder og i forskningsinstitutioner.

På civilingeniøruddannelsen bliver du undervist af forskere, og du kommer derfor til at deltage i videnskabeligt projektarbejde allerede som studerende. Vi samarbejder med nogle af verdens bedste universiteter, og du har derfor også gode mulighed for at tage et semester til udlandet.

Civilingeniøruddannelsen starter med en 3-årig bacheloruddannelse, der automatisk kvalificerer dig til den 2-årige kandidatuddannelse. Som kandidat opnår du den beskyttede titel civilingeniør (cand.polyt.). I dit arbejdsliv vil du næsten uundgåeligt komme til at arbejde med nogle af det globale samfunds helt store udfordringer omkring klima, fødevarer, vand, nye materialer, medicin og sundhed samt digitalisering. 

Som færdiguddannet civilingeniør kan du gå direkte ud på et højteknologisk arbejdsmarked eller starte din egen virksomhed. Civilingeniører er attraktive og ledigheden er lav. Mange civilingeniører bliver ansat i virksomheder hvor de som specialister arbejder med fx forskning og udvikling. En hel del civilingeniører bliver også ledere. Med de rigtige forudsætninger har du mulighed for at fordybe dig yderligere og gå forskningsvejen gennem en ph.d.-uddannelse.

Læs mere om, hvordan undervisningen foregår, hvad de studerende laver og civilingeniørens karrieremuligheder på siderne her

Civilingeniøruddannelsens opbygning:


Hvad er en diplomingeniøruddannelse?

Diplomingeniøruddannelsen varer 3½ år og inkluderer et praktiksemester. Uddannelsen giver dig en solid ingeniørfaglig viden, og du lærer at omsætte din teoretiske viden til konkrete løsninger.

Allerede fra første semester lærer du at sætte din viden i spil og skabe realiserbare løsninger i tæt samarbejde med virksomheder.

Som studerende kommer du til at øve dig i at tænke og arbejde som en ingeniør, og det bliver hurtigt tydeligt for dig, hvordan du kan skabe værdi med din teknologiindsigt, viden og kompetencer. Dine undervisere har erfaring både fra den akademiske verden  og erhvervslivet, og din undervisning på universitetet er derfor altid aktuel i forhold til samfundets og virksomhedernes innovationsbehov.

Du kommer ikke til at have teori for teoriens egen skyld, men lærer tværtimod helt systematisk at bygge bro imellem det, der står i bøgerne, og virkelighedens problemer. Undervisningen består af både forelæsninger, klasseundervisning, virksomhedsbesøg, projektarbejde og laboratorieforsøg.

Aarhus Universitet samarbejder med uddannelsesinstitutioner over hele verden, og som diplomingeniør har du gode muligheder for at læse et semester i udlandet eller komme i praktik i en international virksomhed.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse tilvælge bestemte kurser.

Læs mere om, hvordan undervisningen foregår, hvad de studerende laver og diplomingeniørens karrieremuligheder på siderne her

Diplomingeniøruddannelsens opbygning: