Aarhus Universitets segl

Nyt projekt skal give danskerne råd til 100 pct. grøn energi

17 af de største og mest centrale energiaktører i Danmark og Europa slår nu pjalterne sammen i et kæmpe projekt, som har til formål at omstille hele energisystemet, så det er klart til at køre på ren vedvarende energi.

Et stærkt elnet kan fordele overskudsenergi fra vind og sol i 2050. For at det kan lykkes, skal elnettet være tre gange stærkere, end det vi har i Europa i dag, og det vil give mulighed for at dele ca. 40 pct. af overskudsproduktionen. De resterende kan benyttes til lokal varme og transport. Samspillet mellem lokal udnyttelse og transmission af vedvarende energi er et af kernetemaerne i projektet.

Innovationsfonden skyder nu 17 mio. kr. i et projekt, som kobler nogle af de største aktører på energimarkedet sammen med forskere fra nogle af verdens fremmeste universiteter. Målet er at gøre energinettet klar til en fremtid domineret af vedvarende energikilder – noget, der kræver en totalt gentænkt energiinfrastruktur.

Fremtidens energisystem bliver nemlig langt mere decentraliseret end det er i dag, hvor store kraftvarmeværker leverer størstedelen af den nødvendige energi ved afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. Vindmøller og solceller vinder større og større indpas, og det betyder, at systemet skal kunne håndtere en vekslende energiproduktion. Samtidig bliver vores dagligdag markant mere afhængig af elektricitet til eksempelvis opvarmning og transport.

Det er politisk aftalt, at Danmark skal være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler i 2050, og det betyder faktisk, at vi allerede i dag skal lægge en strategi for, hvordan vores nuværende og fremtidige energiinvesteringer skal se ud:

”Hvis vi bygger et nyt kraftværk i dag, har vi låst os på den teknologi i 40 år. Det er cirka så lang tid, sådan et holder. De nye ting, vi bygger i dag, skal altså passe ind i både nutiden og i fremtiden, således at omstillingen til ren vedvarende energi i 2050 kan ske så smart og billigt som muligt. Det handler altså om at omstille os til det rigtige, men uden at glemme hele den energiinfrastruktur vi har i dag,” siger Gorm Bruun Andresen, adjunkt på Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab.

Det handler altså om at investere de rigtige steder, således at man ikke pludselig står med håret i postkassen. For en grøn omstilling er ikke billig. Den kræver faktisk en årlig investering på ca. 100 mia. kr., fordi omstillingen favner både energi, varme og hele transportsektoren. Og så er vi samtidig nødt til at kigge udenfor landets grænser, når vi taler energiproduktion:

”Vi skal have Europa med i tankerne. Danmark har én strategi, men hvordan passer den med resten af Europa? Hvordan påvirker de beslutninger, der bliver taget i andre lande den danske model med meget vind f.eks.? Elnettet skal passe sammen, således at når vi har overskudsvind og dermed producerer overskudsenergi, så nytter det ikke, at samtlige andre lande omkring os også producerer for meget vindenergi. Det handler altså også om at sammentænke vores strategi med alle de andres,” fortæller professor Martin Greiner, som også er med i projektet.

I projektet medvirker en lang række danske virksomheder, der allerede i dag fremstiller produkter, som i en eller anden form kommer til at spille en rolle i fremtidens energisystem. Håbet med projektet er derfor også at afdække, hvilke muligheder danske virksomheder får fremover, og hvilke lande den grønne, danske teknologi kan eksporteres til.

”Hvis Danmark går forrest, er det her løsningerne bliver udviklet og afprøvet, og vores virksomheder lærer af det. For ikke så mange år siden lå halvdelen af alverdens havvindmøller i Danmark. Det vil sige, at erfaringen med at bygge sådan nogle ligger i Danmark. Det er noget af det, vi får ved at gå forrest. Det er måske dyrt, men til gengæld høster vi erfaring, vi kan sælge til hele verden,” siger Gorm Bruun Andresen.

 

MERE INFORMATION

Projektets titel er RE-Invest – Renewable Energy Investments Strategies – A two-dimensional interconnectivity approach. Projektet er støttet med 17 mio. kr. af Innovationsfonden og løber i fire år. 

Projektets partnere er: Aalborg Universitet, Stanford Universitet (USA), Frankfurt Institute for Advanced Studies (Tyskland), Østfoldforskning (Norge), DONG Energy, Energinet.dk, Energistyrelsen, HMN Naturgas, Haldor Topsøe, EMD International, Statkraft, Dansk Fjernvarme, Danfoss, Kamstrup, Aalborg CSP, MP Pension. 

 

KONTAKT

Professor Martin Greiner og adjunkt Gorm Bruun Andresen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.