Aarhus Universitets segl

Ny teknologi kan filtrere mikroplast i spildevand

Aarhus Universitet deltager i de kommende år i et projekt, der skal bidrage til bedre rensning af spildevand for mikroplast.

Ny teknologi ser ud til at kunne forbedre rensning af spildevand for mikroplast markant. Et særligt filter kan samtidig filtrere store mængder af organisk materiale, som efterfølgende kan bruges til biogasproduktion. (Foto: Colourbox).

Forskere, studerende og virksomheder er gået sammen om at teste nye metoder til at rense spildevand for mikroplast.

I de kommende år skal de arbejde med en ny og lovende filterteknologi, som indtil videre ser ud til at kunne forbedre rensningen for plastpartikler i renseanlæg markant.

”Mikroplast er en et nyt problem i vandmiljøet, der kan have meget store konsekvenser, fordi partiklerne er svært nedbrydelige og kan optages af insekter og krebsdyr og dermed påvirke økosystemet i have, søer og åer.  Hvis man vil begrænse spredning af mikroplast, er det helt afgørende, at vi får et mere detaljeret overblik over problemets omfang og bliver bedre til at rense vores vand, før det ledes ud i naturen,” siger Peder Maribo, lektor ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Den mikroplast, der i dag ledes ud i vandmiljøet via spildevandet, stammer blandt andet fra bilernes dækslid på vejene, stumper fra tøj lavet af polyester, kosmetik og rester af maling.

Lovende båndfilterteknologi
Den nye filterteknologi er baseret på et såkaldt båndfilter, der kan fjerne selv meget små partikler i vandet allerede i den tidlige rensefase. Filteret er udviklet af virksomheden AL2-Teknik A/S og skal i projektet testes i fuld skala på et rensningsanlæg ved Odense.

Målet med projektet er at optimere teknologien, så den både tilbageholder mikroplast og giver bedre mulighed for at fjerne organisk stof i spildevandet. Det sidste har den sidegevinst, at energiforbruget på renseanlægget bliver lavere.

”I dag er problemet, at det er svært at lave præcise målinger af indholdet af mikroplast i vand. Vi håber, at vi kan blive bedre til at identificere både forureningskilder og forureningens omfang og samtidig filtrere mere organisk stof,” siger Peder Maribo.

Han skal være vejleder for de ingeniørstuderende, der i de kommende semestre skal gennemføre centrale dele af projektets eksperimentelle indsats i laboratoriet.

Fra slam til biogas
Med de nuværende metoder til spildevandsrensning er det muligt at fjerne cirka 90 % af plastpartiklerne i vandet.  Med den nye båndfilterteknologi forventer projektets parter, at de kan forbedre rensningen med en faktor 10.

”Det er sandsynligt, at vi kan øge kvaliteten af rensningen og dermed tilbageholde en meget stor del af den mikroplast, der findes i vores spildevand,” siger Peder Maribo.

Det organiske materiale, som bliver filtreret i spildevandsrensningen, kan efterfølgende benyttes til biogasproduktion.

 

Om projektet

Projektets titel er Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast og organisk stof i renseanlægs primærdel

Projektets parter er Miljøstyrelsen, Teknologisk Institut, Dankalk, Vandcenter Syd, Svendborg Vand og Affald samt AL2-Teknik A/S

Projektet varer frem til 2018 og er støttet af Program for Grøn Teknologi (MUDP)

 

Kontakt

Peder Maribo, lektor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.