Aarhus Universitets segl

Ny laserteknologi kan reducere Danmarks energiforbrug med 10 pct.

Internettet er en forudsætning for den grønne omstilling, men samtidig er internettets energiforbrug hastigt stigende og platform for en stadig mere intens cyberkrig. Et unikt dansk forskningssamarbejde skal sikre digitale løsninger, der er intelligente, sikre og langt mere energieffektive end i dag.

"Vi har allerede demonstreret energieffektive, chip-baserede lasere med hidtil uset stabilitet, og vi forventer, at vi med innovationsplatformen i projektet hurtigt kan få denne avancerede, omkostningseffektive teknologi ud og gøre en forskel på fremtidens internet," siger adjunkt Nicolas Volet (foto). Foto: AU Foto.

Internettet har forandret verden på godt og ondt. Men dets energiforbrug er hastigt stigende og truer med at lægge beslag på en større og større del af verdens samlede energiressourcer. Samtidig er internettet hjemsted for en stadig mere intens cyberkrig. Angreb på EU er således tidoblet de seneste fem år og femdoblet mod danske fjernvarmeanlæg.

Udfordringerne er mange og voksende. Ikke desto mindre har vi brug for mere digitalisering, ikke mindre, for internettet er et meget effektfuldt værktøj i den grønne omstilling af samfund, industrier og produktion, hvor eksempelvis smarte sensorer kan hjælpe med en omfattende teknologiopgradering og -effektivisering.

Nu er 18 danske virksomheder, 2 universiteter, 2 GTS-institutter og 2 industri-sammenslutninger gået sammen om en ny innovationsplatform, der helt konkret vil sørge for en digital infrastruktur, der muliggør, at internetforbindelser kan transportere langt større mængder data langt hurtigere, langt billigere, langt sikrere og langt grønnere end i dag. Projektet hedder GreenCOM, og når platformen søsættes, vil den kunne medføre op til 10% besparelse på hele Danmarks samlede energiforbrug. Vel at mærke samtidig med, at samfundet er blevet mere digitaliseret. Innovationsfonden støtter projektet med 40 mio. kr. 

På Aarhus Universitet (AU) skal et tværfagligt forskningsteam bestående af eksperter inden for bl.a. telekommunikation, datakomprimering og integreret fotonik modne en nyudviklet chip-baseret laserteknologi med helt særlige egenskaber.

”Laserlys er rygraden i internettet, og når datakapaciteten øges, stiller det strengere og strengere krav til disse lasere. De skal generere lys ved flere bølgelængder for at skabe forskellige transmissionskanaler i den samme fiber. Disse spektrale kanaler ligger meget tæt og må ikke overlappe hinanden, og det indebærer, at laserenheden skal være ekstremt stabil, for at dens lysbølgesignal er tilstrækkelig pålidelig. Sådanne krav kræver generelt laserteknologi, der er omfangsrig, strømkrævende og meget dyr,” siger adjunkt Nicolas Volet, som leder forskningsgruppen Integrated Photonics på Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet.

Han fortsætter:

”Vores bidrag til GreenCOM-projektet er derfor at levere nye laser-løsninger ved hjælp af integreret fotonik. Vi har allerede demonstreret energieffektive, chip-baserede lasere med hidtil uset stabilitet, og vi forventer derfor, at vi med innovationsplatformen i projektet hurtigt kan få denne avancerede omkostningseffektive teknologi ud og gøre en forskel på fremtidens internet,” siger han.

På samme måde vil andre forskningsgrupper fra både AU og DTU bringe nye, innovative teknologier i spil hos de deltagende virksomheder – og derfra ud til brugerne.

Innovationsplatformen vil helt konkret udmøntes i løsninger, der hver for sig og tilsammen bidrager til det overordnede mål med GreenCOM. Og de vil komme til verden i et forgrenet og innovativt samarbejde i hele den danske fødekæde for ICT-produkter.

Læs mere om projektet her.


Kontakt

Adjunkt Nicolas Volet
Aarhus Universitet, Insittut for Elektro- og Computerteknologi
Mail: volet@ece.au.dk
Tlf. 93522084

Fakta

Innovationsfondens investering: 40 mio. kr.
Samlet budget: 54 mio. kr.
Varighed: 3 år.
Officiel titel: Innovative solutions for next generation of Green COMmunications infrastructures.

Om partnerne:

Universiteter

 • DTU
 • Aarhus Universitet

Kommercielle selskaber

 • Accelink Denmark A/S
 • Atla.ai
 • Bifrost Communications ApS
 • Chocolate Cloud ApS
 • Comcores ApS
 • Danish Optical Fiber Innovation
 • Develco Products A/S
 • KMD A/S
 • NKT Photonics A/S
 • OFS Fitel Denmark ApS
 • Rejoose ApS
 • Sky-Watch A/S
 • Space Inventor ApS
 • Sparrow Quantum ApS
 • SPIO Systems ApS
 • STACK Infrastructure
 • TimeLens ApS
 • Zeuxion ApS

GTSer

 • Alexandra Instituttet
 • FORCE Technology

Erhvervs- og brancheorganisationer

 • IT-Branchen
 • DI Digital