Aarhus Universitets segl

Nu kan forskere måle lugt

Der plejer at skulle en næse til for at lugte, men nu er det for første gang lykkedes forskere at udvikle en overbevisende metode til at måle stank fra svinestalde ved præcist at registrere luftens indhold af lugtstoffer.

Forskere kan nu måle lugt ved at identificere kemiske forbindelser i luften. Og de kan forudsige med meget stor præcision, hvordan menneskenæser vil reagere på disse forbindelser. På billedet ses lektor Anders Feilberg og postdoc Quynh Nguyen. (Foto: Lars Kruse)

Hvor meget og hvor slemt lugter en svinestald? Det spørgsmål kan nu besvares ved hjælp af en kemisk teknologi udviklet af forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med SEG

Teknologien hedder PTR-MS og giver forskerne den store fordel, at de kan tage prøver direkte fra luften og analysere indholdet af de lugtskabende kemiske forbindelser i selv meget små mængder og med en stor detaljeringsgrad.

”Vi kan bruge teknologien til mere præcist at sige noget om de lugtstoffer, der findes i staldluften, og hvad de betyder for oplevelsen af lugt hos mennesker,” siger Anders Feilberg, lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab.

Teknologi vs. menneskelige næser
I dag sker lugtmålinger ved hjælp af sensorisk respons fra mennesker. Her bliver prøverne indsamlet fra staldene i særlige luftposer og afleveret til en række trænede eksperter, der beskriver lugten.

Problemet med denne metode er, at lugtstofferne kan ændre sig i det tidsrum, der går fra opsamling af luft i stalden, til prøven når frem til næserne i laboratoriet, forklarer Anders Feilberg:   

”Med den nye teknologi kan vi lave vores målinger på stedet, så vi undgår, at lugtstofferne ændrer sig, og vi kan opnå en markant højere detaljeringsgrad i vores målinger, så vi kan se mere præcist, hvad det er, der gør, at mennesker opfatter lugten som fæl".

I de seneste år har forskerne arbejdet systematisk med at indsamle data og udvikle en model, der kan identificere sammenhænge mellem de kemiske lugtmålinger hos svineproducenterne og den lugt, som menneskets næse opfatter.

Fæle lugtstoffer i spotlyset
Til formålet har de udviklet et mobilt laboratorium og gennemført i alt 115 samtidige kemiske målinger og lugttests udført af et panel af øvede lugteksperter. Derefter har de sammenlignet den variable respons fra de menneskelige næser med de mere præcise kemiske målinger af lugtstoffer direkte i staldene.

”Vi har opbygget stor viden om kemiske lugtstoffer og udviklet en model, der kan forudsige, hvordan lugten i en given svinestald vil opleves hos mennesker. Det betyder, at vi kan vurdere staldenes lugtudledning meget mere nøjagtigt, og det betyder også, at vi får et meget bedre udgangspunkt for at udvikle ny teknologi til lugtreduktion,” siger Anders Feilberg.

Det omfattende studie peger på især to ”syndere” blandt de mange kemiske grupper af lugtstoffer i staldene.

”Vores mange data viser, at især fenoler og indoler spiller en stor rolle, når vi ser på sammenhængen mellem de kemiske målinger af lugtstoffer og menneskers sensoriske respons,” siger Anders Feilberg.

Det er første gang, forskere kan dokumentere, at kemiske målinger af lugt i staldene kan bruges som alternativ til sensoriske tests.  

Resultaterne er optaget i det videnskabelige tidsskrift Atmospheric Environment.

Kontakt

Lektor Anders Feilberg

Institut for Ingeniørvidenskab, e-mail: af@eng.au.dk, mobil: 3089 6099