Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Ingeniørvidenskab

Millioner til rendyrket økologi

Det kan være en fin idé at købe økologisk, men du kan ikke være sikker på, at , at den vare, du køber, er produceret 100 pct. økologisk. Det skal et nyt, stort EU-projekt råde bod på ved at gøre økologiske jordbrug mere økologiske.

Det nye projekt har partnere med fra hele Europa, og seniorforsker Claus Grøn Sørensen håber på, at projektet betyder, at der i fremtiden vil være færre naturfremmede stoffer at finde i øko-landbrug. Foto: Peer Klercke.

Økologi er ikke bare økologi. Og der kan faktisk være betydelig variation af, hvor økologisk et økologisk produkt er.

Sagen er, at økologiske jordbrug over hele Europa faktisk ikke er 100 pct. økologiske. Muligvis sprøjter man ikke med ukrudtsmidler, men ganske ofte bruger man forskellige andre stoffer på bedriften, der er fremmede i naturen. Det kan eksempelvis være kobber, som er forbudt i Danmark, men som stadig bruges flere steder i resten af Europa.

LÆS OGSÅ: Aarhus Universitet satser stort på nye civilingeniøruddannelser

"Med det her projekt forsøger vi at nærme os 100 pct. økologiske bedrifter i Europa," siger seniorforsker Claus Grøn Sørensen fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, om det 7 mio. euro store Horizon 2020-forskningsprojekt OrganicPlus, som nu er skudt i gang.

Udfasning og konsekvenser

Projektet fokuserer bl.a. på en lang liste over fremmede stoffer, som ikke bør være i økologiske jordbrug. Hvad sker der, hvis man forsøger at fase dem ud? Hvilke alternativer er der, og hvilken betydning har de? 

"Der undersøger vi, om der er andre alternativer, som er mere skånsomme. I frugtplantager bruger man for eksempel ofte svovl, da det er effektivt til at behandle forskellige sygdomme som f.eks. skurv. Selvfølgelig er svovl ikke direkte et pesticid eller noget, men det er stadigvæk i princippet et fremmedstof i økologiske jordbrug," siger Claus Grøn Sørensen.

LÆS OGSÅ: Ingeniører opdager unik, overset egenskab ved sugerør

Og det handler ikke kun om frugtplantager. Forskningsprojektet skal hele vejen rundt omkring de mange forskellige typer europæiske jordbrug og kigge på eksempelvis plantebeskyttelse, gødning, husdyrproduktion og alternativer til syntetiske vitaminer og antibiotika.

(Artiklen fortsætter under billedet)

"Efter min vurdering har vi en strammere regulering herhjemme i forhold til økologiske bedrifter, men økologistemplet betyder ikke, at produktet er 100 pct. økologisk," siger seniorforskeren, som håber, at OrganicPLUS-projektet kan bidrage til mere ren økologi. Foto: Peer Klercke. 

"Vores arbejdspakke handler om at finde ud af, hvad der sker, hvis man udfaser de her fremmedstoffer. Bliver produktionen eksempelvis mere besværlig? Mere arbejdstung? Mere omkostningsfuld? Eller bliver dyrene måske mere syge? Andre kigger så på, hvilke konsekvenser det har for hele bedriftens bæredygtighed," siger Claus Grøn Sørensen.

Nye guidelines til hele Europa 

Til projektet benyttes både modelleringer baseret på en lang række allerede udførte forsøg, samt fuldskalaforsøg, hvor bedrifter rundt om i Europa skal udfase forskellige fremmedstoffer og lære af erfaringerne.

"Der er eksempelvis en bedrift i Italien, som producerer ost ud fra mælk, hvor man gerne vil skifte antibiotika ud med noget plantebaseret. Der kigger vi så på reelle alternativer og modellerer os samtidig frem til, hvad det kan komme til at betyde for driften."

LÆS OGSÅ: Dansk miljøingeniør skal hjælpe Kina i mål med 100 pct. grøn strøm

Projektets mål er at udvikle guidelines, der kan benyttes af landbrugsorganisationer over hele Europa. Også i Danmark, hvor økologiske jordbrug heller ikke er 100 pct. økologiske.

"Efter min vurdering har vi en strammere regulering herhjemme i forhold til økologiske bedrifter, men økologistemplet betyder ikke, at produktet er 100 pct. økologisk. Herhjemme bruger man eksempelvis ofte konventionel husdyrgødning, altså gødning fra en bedrift der ikke er økologisk. Det – kan man sige – influerer på graden af økologi," siger Claus Grøn Sørensen. 


Kontakt

Seniorforsker Claus Grøn Sørensen

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

Mail: claus.soerensen@eng.au.dk

Tlf.: 22827547

 


Fakta om projektet

Titel: OrganicPLUS

Budget: 4,1 mio. euro

Partnere:

·       Coventry University

·       Panepistimio Thessalias

·       Institut National de la Recherche Agronomique

·       Universita Degli Studi de Padova

·       Universitaet Hohenheim

·       Politechnika Czestochowska

·       Landbrug & Fødevarer

·       Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries

·       Instituto Andaluz de Investigaciony Formacion Agragia Pesquera Alimentaria y de la Produccion Ecologica

·       Ministry of Food Agriculture and Livestock

·       Ekolojik Tarim Organizasyonu Dernegi

·       Norwegian Centre for Organic Agricultre

·       Eidgenoessische Forschungsanstalt WSL

·       Sveriges Lantbruksuniversitet

·       Unversita Degli Studi de Parma

·       Aberystwyth University

·       Institut d Enseignement Superieur et de recherche en Alimentation Sante Animale Sciences Agronomiques etde l Environment Vetagro Sup

·       Leibniz-Institut fuer Agrartechnik und Bioekonomie EV

·       Royal Horticultural Society

·       The Soil Association Ltd

·       Unversita Degli Studi de Catania

·       Hogskolen i Oslo og Akershus

·       Centre de Capacitació Agrària de Manresa

 

·       Forschungsring fur Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise EV