Aarhus Universitets segl

Her er teknologierne, der kan gøre landbruget fossilfrit

Et stort, fælleseuropæisk netværk af forskere, landmænd, virksomheder og videnscentre har skabt en platform, der fremviser hundredvis af allerede eksisterende teknologier, der kan gøre landbruget grønnere.

landmænd, virksomheder, forskere og videnscentre fra hele Europa har sammen skabt en platform, der fremviser teknologier til en mere bæredygtig fremtid for landbruget. Foto: Colourbox.

Der findes masser af grønne, moderne landbrugsteknologier, men de benyttes alt for lidt i forhold til at gøre sektoren uafhængig af fossile ressourcer.

Med økonomisk opbakning fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, er en lang række landmænd, virksomheder, forskere og videnscentre fra hele Europa gået sammen om projektet AgroFossilFree.

Formålet er at præsentere allerede eksisterende grønne landbrugsteknologier på den såkaldte AgEnergy-platform med håbet om at få teknologierne bedre implementeret i landbruget.

”Der bliver udviklet rigtig mange grønne teknologier og strategier til landbruget over hele verden, men der er desværre en stor kløft mellem det, der bliver udviklet, og den faktiske anvendelse,” siger professor Claus Grøn Sørensen fra Aarhus Universitet, Institut for Elektro- og Computerteknologi.

Han fortsætter:

”Med projektet her gør vi teknologierne og strategierne let tilgængelige for enhver, og vi håber, mange har lyst til at kigge med. Både for at få flere grønne teknologier ud og leve, men også for at opdage eventuelle barrierer eller problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse.”

Projektet har nu åbnet en database, hvor projektets parter, der spænder over ni europæiske lande og bl.a. omfatter en lang række landbrugsorganisationer og -virksomheder, deler tilgængelige grønne teknologier og strategier, og hvor interesserede kan lade sig inspirere.

Databasen indeholder allerede over 900 sådanne grønne teknologier inden for bl.a. energieffektivisering, optimering af produktion, reduktion af emissioner, kulstoflagring i jorden, og strategier inden for bl.a. hvordan man bæredygtigt øger økonomiske, agronomiske og miljømæssige fordele i landbrugsproduktionen.

”Der findes i dag et hav af digitale teknologier og it-løsninger, der kan øge landbrugets effektivitet betragteligt, og det handler ikke bare om selvkørende traktorer eller automatisk ukrudtsbekæmpelse. Der er masser af muligheder for at tage hul på alle mulige dele af landbruget med grønne teknologier, der er udviklet i samarbejde med landmænd,” siger Claus Grøn Sørensen og fortsætter:

”70-80 pct. af de landbrugsteknologier, der sælges i dag over alt i verden, har intelligente systemer indbygget. Men det er kun 20-30 pct., der rent faktisk benytter systemerne. Effektivisering kommer ikke af sig selv, og derfor håber vi, at mange vil benytte sig af dette tilbud.”

Claus Grøn Sørensen opfordrer til at registrere sig på AgEnergy-platformen via dette link, hvis man er interesseret.

AgroFossilFree koordineres af Center for Research and Technology Hellas (Certh) og sammenfatter en lang række partnere fra 9 lande. Konsortiet inkluderer forskere, landbrugsorganisationer, landbrugsbedrifter, industrielle partnere og serviceudbydere, som samles i 8 internationale innovationshubs. Fra dansk side deltager bl.a. SEGES og Aarhus Universitet


Kontakt

Claus Grøn Sørensen
Professor, Institut for Elektro- og Computerteknologi
Mail: claus.soerensen@ece.au.dk
Tel.: +4522827547