Aarhus Universitets segl

Fossilfrit brændstof fra biomasse og grønt hydrogen

Forskere fra Aarhus Universitet leder et nyt, internationalt projekt, der skal udvikle en proces, der muliggør produktion af biobrændstoffer baseret på plante- og trærester til fly og tung transport. Teknologien kan være oppe og køre og producere drop-in biobrændstoffer inden 2030.

Biocrude udvundet fra biomasse. Bioolien skal raffineres videre, førend den kan benyttes som drop-in brændstoffer (biobrændstoffer, som kan benyttes i samfundets allerede eksisterende infrastruktur). Foto: AU Foto.

Køreklare brændstoffer, som vi kender dem, men lavet helt uden brug af fossile ressourcer. Det er målet med forskningsprojektet HyProFuel, der er ledet af forskere fra Aarhus Universitet, og som er støttet af Innovationsfonden med 26,7 mio. kr.

Mens elektrificeringen af personbiler og bymæssig infrastruktur sker med imponerende hast, er det anderledes problematisk med vedvarende løsninger til flytrafik og tung transport. Løsningen kan være brændstoffer baseret på velkendte, men CO2-neutrale kulbrinter i form af pyrolyseolie lavet fra organiske restprodukter fra landbrug og træaffald.

”Potentialet for at anvende pyrolyseolie er kæmpestort på verdensplan, da mange former for lokalt produceret organisk affald kan bruges. Mange brikker er sådan set på plads til at kunne producere brændstof fra pyrolyseolie på en stor skala, og folketinget har allerede afsat ressourcer til udviklingen af pyrolyseteknologi i Danmark,” siger Jostein Gabrielsen, R&D Director hos Haldor Topsøe A/S, der er en af projektets i alt otte partnere.

Han fortsætter:

”Men vi mangler en effektiv proces, der kan omdanne den rå pyrolyseolie til et brændstof, der kan bruges i en moderne motor.”

Her kommer HyProFuel-projektet ind i spillet. Pyrolyseolie er en brunlig væske, som minder om den råolie, vi i dag laver brændstof af. Pyrolyseolie er dog sværere at behandle og indholdet af urenheder, særligt ilt, er et problem for den videre anvendelse. HyProFuel-projektet sigter derfor på at udvikle en katalytisk reaktor, der kan løse dette problem.

”Projektets partnere har i mange år succesfuldt arbejdet med lignende teknologi til at rense olier for forurenende svovl og nitrogen. Samtidig findes der allerede en kommerciel teknologi ved Alfa Laval A/S og Haldor Topsøe A/S, der kan omdanne simplere planteolier til brændstof. Det er den knowhow, vi bringer i spil her sammen med ny viden omkring katalysematerialer og pyrolyseoilens sammensætning,” siger professor Jeppe Vang Lauritsen ved iNANO, der leder projektet fra Aarhus Universitet.

Pyrolyseolien indeholder også andre urenheder end ilt, eksempelvis metaller. I HyProFuel-projektet skal disse urenheder fjernes ved en særlig filtreringsproces, der kaldes forbehandling.

”Til det formål vil vi udvikle nye nano- og biomaterialer, der kan fjerne metal-ioner fra pyrolyseolien. Dette er et vigtigt skridt inden katalysen, da metal-ionerne ellers vil forurene processen,” siger professor Zheng Guo fra Institut for Bio- og Kemiteknologi, der sammen med virksomheden Alfa Laval Copenhagen, skal arbejde med bio-olie behandling i projektet.

Målet er desuden at kunne integrere processen med eksisterende olieraffinaderier, som således på sigt kan omstille deres produktion. Samtidig anvendes betragtelige mængder hydrogen, der lagres i kulbrinterne, og processen kan derved også fungere som en effektiv aftager af grøn brint.

”Hvis udviklingen er succesfuld, er det realistisk at se den første produktion af brændstof fra pyrolyseolie inden 2030,” siger Jostein Gabrielsen.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Haldor Topsøe A/S, Alfa Laval Copenhagen A/S, Equinor ASA, Kalundborg Raffinaderi og den hollandske pyrolysevirksomhed BTG Bioliquids.

Projektet har et samlet budget på 42,2 mio. kr. og løber i 4 år. 


Kontakt

Jeppe Vang Lauritsen
Professor, iNANO, Aarhus Universitet
Tel.: +4523382369
Mail: jvang@inano.au.dk

Zheng Guo
Professor, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet
Tel.: +4520886597
Mail: guo@bce.au.dk

Jostein Gabrielsen
R&D Director, Clean & Renewable Fuels, Haldor Topsøe A/S
Tel.: +4541464505
Mail: joga@topsoe.com

Bent Sarup
Vice President, Oil Processing Systems, Alfa Laval Copenhagen A/S
Tel.: +4528786654
Mail: bent.sarup@alfalaval.com