Aarhus Universitets segl

Nyt demonstrationsanlæg i AU Foulum kan betydeligt reducere CO2-emissioner ved metanolproduktion

I samarbejde med Haldor Topsøe har Aarhus Universitet bygget et demonstrationsanlæg, der kan producere bæredygtig metanol fra biogas. Dermed åbner anlægget op for et betydeligt globalt potentiale for at reducere CO2-emissioner fra metanolproduktion.

Demoanlægget bliver her installeret som del i Aarhus Universitets energiforskningsanlæg i Foulum. Foto: Thomas Lundgaard.
Demoanlægget bliver her installeret som del i Aarhus Universitets energiforskningsanlæg i Foulum. Foto: Thomas Lundgaard.

Hvert år produceres omkring 110 millioner tons metanol. Produktionen er baseret næsten udelukkende på fossile brændstoffer og udleder derfor betydelige mængder CO2 – for hvert ton produceret metanol bliver der udledt ca. 1,4 tons CO2.

Nu har forskere fra Institut for Kemi- og Bioteknologi i samarbejde med bl.a. Haldor Topsøe, DTU og Aalborg Universitet startet et nyt demonstrationsanlæg op, der har potentiale til at vende den klassiske metanolproduktion fuldstændig på hovedet.

Det nye anlæg kan nemlig producere metanol fuldstændig grønt fra biogas og vedvarende energi. Anlægget er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, med ca. 38 mio. kr.

”Vi er meget glade for resultaterne i det fælles projekt indtil videre. Anlægget demonstrerer en ny elektrisk metanreformerings-teknologi (eSMR), som er fuldstændig central i en fremtid baseret på vedvarende energi og cirkulær bioøkonomi,” siger Thomas Lundgaard, projektleder ved Aarhus Universitet, Institut for Kemi- og Bioteknologi.

Han fortsætter:

”Demoanlægget passer perfekt ind i vores energiforskningsanlæg i Foulum, og vi ser frem til at forfølge potentialet for videreudvikling og integration af teknologien i fremtidens energisystem.”

Kim Grøn Knudsen, Chief Strategy and Innovation Officer hos Haldor Topsøe, siger om projektet:

”Med dette initiativ vil vi demonstrere, at vi er i stand til at transformere den klassiske produktionsproces til en fuldstændig CO2-neutral proces. Konkret vil vi demonstrere, at bæredygtig metanol kan fremstilles af biogas til en yderst konkurrencedygtig pris sammenlignet med anden grøn metanol fremstillet af ikke-fossile brændstoffer.”

Metanol produktion og eSMR

Metanol, som er en organisk forbindelse klassificeret som alkohol, benyttes i dag til en lang række formål. Bl.a. som brændstof og opløsningsmiddel og som et yderst vigtigt platforms-kemikalie, der kan bruges i produktionen af en lang række andre kemikalier.

Væsken syntetiseres i dag oftest fra fossil naturgas. Man splitter metan i brint og kulmonoxid under brug af en del af gassen som energi-input. Hele processen er således afhængig af fossile brændsler og energikilder, og det er her, det nye anlæg gør tingene væsentligt anderledes.

eSMR-teknologien splitter biogas ad ved hjælp af en elektrisk drevet katalysator og med energitilskud fra brint produceret med elektrolyseteknologi. Ved at benytte vedvarende energi fra vind og sol samt biogas udvundet fra eksempelvis gylle og spildevandsslam kan teknologien derved omdanne biogas til metanol ved en fuldstændig bæredygtig proces.

Projektet ledes af Haldor Topsøe, og partnerne i projektet er Sintex A/S, Blue World Technologies, DTU, Energinet A/S, Aalborg Universitet, PlanEnergi samt Aarhus Universitet, Institut for Kemi- og Bioteknologi.

Anlægget får en årlig kapacitet på 100.000 liter CO2-neutral metanol fra biogas og grøn strøm og er efter planen fuldt operationelt i begyndelsen af 2022.


Kontakt

Thomas Lundgaard, projektleder 
Institut for Kemi- og Bioteknologi
Mail: thomas.lundgaard@bce.au.dk
Tel.: +45 29163135