Aarhus Universitets segl

Forskere vil gøre græs til guldgrube

Med et stort millionbeløb kan forskere sætte skub i udviklingen af verdens største og mest avancerede bioraffineringsanlæg. Her vil de omdanne almindeligt græs til foder, fødevarer, brændstof og plastik.

Græs kan blive til foder, brændstof og kostbare kemikaler. Men hvordan optimerer man biomassen og udnytter den mest effektivt til nye produkter? Ib Johansen (tv) står sammen med Morten Ambye-Jensen i spidsen for universitetets forskning i bioraffineringsteknologier. (Foto: AU Foto)
Ved hjælp af meget præcis regulering af tryk- og temperaturforhold kan Ib Johansen på det nuværende demonstrationsanlæg omdanne græs til olie. Biomassen bliver ført igennem et 120 meter langt rør, hvor den opvarmes til cirka 450 grader og udsættes for et tryk svarende til 350 bar. Processen fjerner ilt fra biomassen og ændrer på forholdet mellem brint og kulstof.(Foto: AU Foto)

Man tror det næppe, men det kan faktisk allerede i dag lade sig gøre for forskerne at producere højværdiprodukter af ganske almindeligt græs i laboratoriet.

Igennem adskillige år har de udviklet den teknologi, der gør raffinering af grøn biomasse mulig, og nu går de i gang med at udvinde sukre, proteiner og fibre til for eksempel foder, kemikalier og polymerer i langt større skala.  

Med et et imponerende bioraffineringsanlæg vil de i de kommende år kunne eksperimentere med intet mindre end 20 ton biomasse i timen og dermed dokumentere mulighederne for forabejdning af for eksempel græs i et omfang, der ligner reel produktion.

Læs mere om forskning i bioraffinering


Millioner til raffinering af græs
Hovedparten af den økonomiske bevilling skal forskerne bruge til at videreudvikle en såkaldt græsbehandlingsmaskine, der er hjertet i det nuværende højteknologiske demonstrationsanlæg til bioraffinering.

”Bevillingen giver os nogle fantastiske muligheder for at arbejde i større skala, og samtidig er det en stor anerkendelse af de resultater, vi allerede har opnået,” siger Ib Johannsen, lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.  

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, Region Midtjylland samt virksomhederne Arla, Danish Crown, DLF og DLG, der står bag bevillingen til forskerne på i alt 19 millioner kr.


En ny biobaseret økonomi
De videnskabelige aktiviteter omkring raffinering af græs er enestående for Danmark, og Aarhus Universitet får med den økonomiske saltvandsindsprøjtning forskningsfaciliteter i sværvægtsklassen.

Ifølge Ib Johannsen kan det være med til at indfri bioraffineringens miljømæssige og samfundsøkonomiske potentialer.

”Det kan blive starten på en biobaseret økonomi, hvor græs er en vigtig resurse i landbrugets foderproduktionen og på sigt også i fødevareindustrien og som erstatning for fossile brændsler i en lang række sammenhænge,” siger han.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udtaler i en pressemeddelelse, at målet med det statslige tilskud til forskerne er at bringe Danmark i en førerposition på bioraffineringsområdet.

”Nu får Danmark den største og mest avancerede demonstrationsplatform inden for grøn bioraffinering i Europa. Det vil give de bedste forudsætninger for at få mest værdi ud af at bioraffinere græs – lige fra marken til de endelige højværdiprodukter til både mennesker og dyr.”  

Læs Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse her

Mere information

Projektet har titlen GRØNBIORAF

Projektets partnere er Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Agro Business Park. Derudover samarbejder forskerne i projektet med Arla, Danish Crown, DLG og DLF.

 

 Kontakt

 

Ib Johannsen, lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

Morten Ambye-Jensen, post-doc, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet