Aarhus Universitets segl

Danske forskere laver model for solenergi i hele verden

Solceller er verdens mest frembrusende vedvarende energikilde, og i et fremtidigt bæredygtigt energisystem er det derfor helt nødvendigt at kende til ydeevnen af solcelleanlæg – både på lokal, regional og global plan. Danske forskere har nu netop opstillet en historisk præcis model for solenergi-potentialet i hele verden, og alle data er stillet frit til rådighed for alle, der vil bruge dem.

Grafikken viser den samlede energiproduktion fra solceller for samtlige europæiske lande i perioden 2013-2017. Hvert enkelt lille felt repræsenterer en uges energiproduktion: Jo lysere farve desto mere energi blev produceret. Grafik: Adjunkt Marta Victoria.

Solenergi er for alvor på vej frem i hele verden. Over de sidste tre år er der på global plan installeret flere solcelleanlæg end nogen anden energikilde, og den årlige vækstrate mellem 2010 og 2017 var hele 24 pct.

Globalt set spås solenergi derfor at spille en lige så stor rolle i fremtidens bæredygtige energisystemer som vindenergi, men det kræver præcise modeller for, hvor meget energi solcelleanlæggene producerer.

De modeller har danske forskere nu sørget for i et stort forskningsprojekt fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Resultaterne er netop blevet publiceret i tidsskriftet ”Progress in Photovoltaics”.

”Vi har indsamlet 38 års globale solindstrålings-, vejr- og temperaturdata med en rumlig opløsning på 40km x 40km for hele kloden og sammenholdt dem med historiske data for europæiske solcelleanlæg. Ud fra dette har vi lavet en ganske præcis model, der på global, regional og lokal plan kan fortælle, hvor godt solcelleanlæg yder på den givne geografi, afhængig af hvilken type anlæg man bruger. På den måde kan vi modellere ikke kun en enkelt installation, men hele lande eller kontinenters energiproduktion fra solcelleanlæg. Det har stor betydning for, hvordan fremtidens energisystemer skal sættes sammen for at fungere optimalt,” siger adjunkt Marta Victoria, som har stået for projektet.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Projektet, som hedder "Using validated reanalysis data to investigate the impact of the PV system configurations at high penetration levels in European countries" er en del af projekt RE-Invest, som samler en lang række danske og internationale universiteter og virksomheder om at skabe fremtidens energisystem. Det er Marta Victoria på billedet. Foto: Lars Kruse. 

Hun fortsætter:

”Det er ikke længere en udfordring at skabe billig, grøn energi. Prisen på solcelleanlæg er raslet ned de sidste 10-20 år, og derfor ser vi også nu en enorm investering i netop denne energikilde. Udfordringen bliver at koble energiproduktionen fra myriader af små installationer spredt ud over landskabet med et lands samlede energibehov og energiproduktion fra andre kilder – som samtidig er sammenkoblet på tværs af landegrænser.”

Problemet er samtidig, at fremtidens grønne energisystem afhænger af vedvarende energikilder, som afhænger af vejret. Derfor er man ifølge Marta Victoria nødt til at kende detaljerne i energiproduktionen meget nøjagtigt.

”Solcelleanlæg for en kæmpe betydning for fremtidens energisystemer, og det duer ikke, hvis vi planlægger systemer ud fra modeller, der ikke tager højde for udfald i forhold til normen. Derfor har vi i dette projekt samlet fintmasket timedata fra de sidste 38 år for hele kloden, således at man kan benytte modellen overalt,” siger hun.

Alle data i modellen er stillet frit til rådighed for alle via Open Licence.

Projektet er en del af projekt RE-Invest, som er støttet af Innovationsfonden, og som samler en lang række danske og internationale universiteter og virksomheder om at skabe fremtidens energisystem.


Kontakt

Adjunkt Marta Victoria
Lektor Gorm Bruun Andresen