Aarhus Universitets segl

AU åbner stort teknologilaboratorium i Herning

D. 10. november klipper Aarhus Universitet snoren til et nyt teknologilaboratorium ved Birk Campus i Herning.

Lektor Christian Perti (tv) og ingeniørdocent Martin Heide Jørgensen er ildsjælene bag det nye Engineering Lab i Herning. (Foto: Anders Trærup).
En topmoderne 3D-metalprinter er bare en del af det udstyr, virksomheder og studerende kan benyttes sig af. (Foto: Anders Trærup).
Rasmus Sehested er en af de ingeniørstuderende, der fremover kan få glæde af de nye eksperimentelle faciliteter. (Foto: Anders Trærup)

En moderne lagerbygning på Industrivej Syd i Herning er i løbet af det seneste år blevet forvandlet til en 1000 kvadratmeter stor teknologihal med laboratorier og tech-værksteder.

Hallen har fået navnet Engineering Lab og skal i de kommende år være omdrejningspunkt for de eksperimentelle ingeniøraktiviteter på universitetets campus i Herning. 

Det sker som et led i universitetets ingeniørsatsning i Vestdanmark.

”Vores mål er at etablere gode eksperimentelle faciliteter for vores ingeniørstuderende i Herning, så de helt fra første semester kan begynde at overføre teori til praksis i deres projektarbejde. Vi vil gerne have, at de skal kunne udfolde deres tekniske nysgerrighed, mens de er hos os, for vi tror, at det er en helt afgørende forudsætning for, at vi kan udvikle det talent, de kommer til os med,” siger Conni Simonsen, direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. 

Læs mere om Engineering Lab (Herning) 

Herning-ingeniører i høj kurs

Efterspørgslen på ingeniører fra Aarhus Universitets afdeling i Herning er stor, og det nye teknologilaboratorium skal blandt andet være med til at give de kommende generationer af dimittender en attraktiv kompetenceprofil. 

“Vi ønsker, at vores studerende har adgang til at eksperimentere med ny teknologi. På den måde styrker vi vores uddannelser, og det er i sidste ende med til at sikre, at virksomheder i hele landet har adgang til kvalificeret arbejdskraft og kan styrke deres innovationsevne,” siger Conni Simonsen. 

Metalprinter, robotter og store maskiner

Engineering Lab rummer laboratoriefaciliteter inden for områderne maskinteknik, elektrisk energiteknologi og elektronik med udstyr som for eksempel 3D-metalprinter, solceller, vindmøller, avancerede sensorer, materialemikroskoper, trækprøvemaskine, laserskærer, skumskærer, plastsprøjtestøbemaskine og prototypeværksted.

Det giver mulighed for at sætte gang i en helt ny type udviklingsprojekter.

“Vi kan nu lave projekter omkring bæredygtighed og digital produktion i fuld skala, og vi kan selv tilpasse vores udstyr ved for eksempel at printe nye gribere til vores industrirobot. Vi ønsker os et åbent hus, hvor virksomheder kan samarbejde med både studerende og undervisere og få hjælp til at bruge faciliteterne og gennemføre ingeniørfaglige projekter,” siger Martin Heide Jørgensen, ingeniørdocent ved Ingeniørhøjskolen og leder af Engineering Lab i Herning. 

Engineering Lab (Herning) indgår i den nye midtvestjyske 3D Metal Alliance sammen med Dansk AM Hub og Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Alliancen har som mål at styrke udbredelsen af 3D-metalprint i industrien.

"Vi ser frem til samarbejdet i alliancen, som kan være med til at styrke virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft og viden om ny produktionsteknologi," siger Conni Simonsen, direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. 

Samarbejde med virksomheder i øjenhøjde

Engineering Lab bliver på den måde en ny ramme for mere samarbejde mellem Aarhus Universitet og regionens erhvervsliv. Intentionen er at skabe faglig værdi på ingeniøruddannelserne i Herning og samtidig gavne bundlinjen i virksomhederne, forklarer Martin Heide Jørgensen:

”Den viden, vi skaber på universitetet, skal komme virksomhederne til gavn. Og omvendt skal virksomhedernes aktuelle problemstillinger og teknologiudfordringer ind i pensum på vores ingeniøruddannelser. Det er et samspil, som vi prioriterer meget højt, og Engineering Lab er en investering i at skabe gode lokale forudsætninger for videnudveksling,” siger han. 

Martin Heide Jørgensen understreger, at Engineering Labs aktiviteter især vil få fokus på udvikling af teknologi til smart industriproduktion og grøn energi med udgangspunkt i virksomhedernes forskellige innovationsbehov og vækstmuligheder. 

”Vi ønsker at række ud til små som store virksomheder i mange forskellige brancher og være en relevant samarbejdspartner for dem i deres teknologibaserede innovations- og udviklingsaktiviteter. Det gælder også virksomheder, som skal til at tage de første skridt med at integrere teknologi i deres forretning. Vores ambition er at møde alle virksomheder i faglig øjenhøjde og inspirere dem til at finde bæredygtige løsninger,” siger han. 

Engineering Lab indeholder foruden de eksperimentelle faciliteter og undervisningslokalerne også et særligt NDA-laboratorium, der er aflåst og sikret til fortrolige industriprojekter.

Engineering Lab åbner formelt d. 10. november 2020 for virksomheder og studerende.