Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
AU Engineering

Nyt filter skal rense vaskevand for mikroplast

Aarhus Universitet deltager i de kommende år i et projekt, der skal sikre bedre rensning af spildevand fra industriens tekstilvaskemaskiner.

En væsentlig del af den plastik, der forurener vores vandmiljø, stammer fra syntestisk tøj og tekstiler. Ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet skal samarbejde med virksomheder om at udvikle et filter, der kan reducere udledning af mikroplast fra industrivaskerierne. (Foto: Peder Maribo)

Når måtter og andre former for syntetiske tekstiler vaskes i industrielle maskiner, så er det ikke kun jord og skidt, der bliver skyllet ud med spildevandet. Det indeholder også store mængder af mikroplast, som risikerer at ende i vores vandmiljø.

I et nyt projekt skal forskere og studerende i samarbejde med virksomheder udvikle en metode til at opdage og opfange plastikpartiklerne, før de forlader vaskeriet.

”Vi kender endnu ikke effekterne af mikroplast i miljøet, men vi ved, at partiklerne er svært nedbrydelige og kan optages af insekter og krebsdyr og dermed påvirke økosystemet i have, søer og åer. Det haster derfor med at udvikle nye metoder til at reducere udslippet. Tekstiler er en væsentlig kilde til mikroplastforureningen , og det er derfor et godt sted at starte,” siger Peder Maribo, lektor ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet. 

Små partikler – store udfordringer
Peder Maribo har i de seneste to år deltaget i arbejdet med at udvikle en lovende filterteknologi, der kan fjerne selv meget små partikler i vand og dermed øge kvaliteten af vandrensningen. Det er denne teknologi, der nu skal testes og tilpasses industrivaskerier.

”Tekstilfibre er bland det mindste former for mikroplast. De måler ned til 10 mikrometer og kan derfor langt fra ses med det blotte øje. Det gør det særligt udfordrende for os og stiller store krav til vores ingeniørvidenskabelige udviklingsarbejde,” siger Peder Maribo.

Ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet skal gennemføre dele af projektets eksperimentelle arbejde. Målet er at optimere teknologien, så den kan tilbageholde større mængder af mikroplast.

Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets støtteordning MUDP.

Læs Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse her

MERE INFORMATION

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Berendsen Textil Service, AL2-Teknik og Dankalk.

Det løber i to år og har fået en samlet bevilling på knap en million kroner fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

KONTAKT

Peder Maribo, lektor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet