Aarhus Universitets segl

Unikt forskningssamarbejde skal give billigere bæredygtig energi

Danmarks fire tekniske universiteter går sammen i et sjældent stort projektsamarbejde, der skal munde ud i et fleksibelt energisystem og give milliardbesparelser ved hjælp af kunstig intelligens

Aarhus Universitet, her set fra oven, er gået sammen med landets tre øvrige tekniske universiteter i et projekt, der skal fremme billigere grøn energi. Foto: Jørgen Weber luftfoto

Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050, og samtidig med en øget elektrificering af vores infrastruktur og varmesektor betyder det, at vi står over for fremtidige milliardinvesteringer i om- og udbygning af energisystemet.

Et nyt fireårigt forskningsprojekt, hvor Aarhus Universitet sammen med landets øvrige tre tekniske universiteter er gået sammen med forsyningssektoren, skal nu sætte fokus på, om man ved hjælp af bl.a. kunstig intelligens kan fjerne markante dele af dette investeringsbehov.

LÆS OGSÅ: Ny teknologi skal give billigere og grønnere fjernvarme

Problemet er nemlig, at de grønne energiformer er vejafhængige, hvilket betyder, at energiproduktionen ikke altid foregår samtidig med forbruget. Projektet, der har fået navnet Flexible Energy Denmark (FED), sigter på at udvikle løsninger, der på en smart måde kan matche udbud og efterspørgsel af den grønne strøm.

”Vores forskning har påvist, at energisystemer i højere grad bør udnytte forbrugssidens fleksibilitetspotentiale til at nedbringe anlægsomkostninger og effektivisere driften. I en nær fremtid kan jeg godt forestille mig, at design af energieffektivt byggeri også vil handle om at veje investeringer i energifleksibilitet op imod investeringer i eksempelvis energibesparelser,” siger lektor Steffen Petersen, der leder Aarhus Universitets deltagelse i projektet.

Han peger som eksempel på, at rentabiliteten af investeringsomkostningen til de sidste centimeter isolering i en bygnings klimaskærm måske er dårligere end investeringer i tiltag, der øger potentialet for bygningens energifleksibilitet – hvorfor man bør overveje at balancere investeringer i energibesparelser og fleksibilitet med investeringer i vedvarende energiproduktion.

LÆS OGSÅ: AU åbner eksperimentel hub for ingeniørforskning

FED-projektet har modtaget 30 mio. kr. i støtte fra Innovationsfonden. Projektet etablerer sig på Center Danmark, som er et unikt samarbejde mellem de fire universiteter, energikoncernen EWII og Energinet.

Center Danmark er et test- og forskningsunivers beliggende ved Trekantsområdet, og som er bygget op som et virkeligt samfund. Det giver det nogle unikke muligheder for at bruge og skalere forskningsdata:

“Det bliver en national digitaliseringshub, hvor vi kan få flere og mangeartede data. Datagrundlaget fra Center Danmark er meget interessant, da det er både skalerbart og repræsentativt for det danske samfund, og dermed har vi mulighed for at prøve forskellige energitankegange og -systemer af i forbindelse med FED,” siger professor Henrik Madsen, som er centerleder for DTU Compute, der leder projektet, i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Aarhus Universitet åbner Danmarks første center for digitale tvillinger

FED bliver det første større projekt, der får hjemsted i Center Danmark. Projektet spænder over 28 forskellige interessenter, der ud over EWII, Energinet og de fire universiteter tæller forsyningsbranchen, kommuner og flere virksomheder.


Kontakt

Steffen Petersen
Lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab
Mail: stp@eng.au.dk
Tlf.: 41893347