Aarhus Universitets segl

Udviklingsprojekt skal demonstrere morgendagens grønne byggeplads

Der har ikke været meget fokus på den grønne omstilling, når det kommer til byggepladser – men der er meget at hente. En række virksomheder og vidensinstitutioner er nu gået sammen om at etablere en fuldskala demonstration af byggepladsen, som den kan se ud i en grønnere fremtid.

”Vores projekter ligger næsten altid i tæt bymæssig bebyggelse. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi minimerer vores påvirkning af miljøet,” siger Lars Dithmer, bæredygtighedschef hos Per Aarsleff A/S. Foto: Per Aarsleff A/S

Ambitiøse klimaplaner og et stærkt fokus på forurening fra byggerier kræver en grøn transformation af bygge- og anlægssektoren.

Sektoren er nemlig ansvarlig for 2,2 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark, og står samtidig for store dele af vejtrafikkens samlede partikelforurening.

Det skal der gøres noget ved, og et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsens støtteprogram, MUDP, skal derfor over de næste tre år undersøge effekten af forskellige klimavenlige tiltag, der kan bidrage til en grøn omstilling af byggepladser.

Projektet, der går under navnet Fremtidens Grønne Byggeplads, ledes af Teknologisk Institut og Per Aarsleff A/S og involverer eksperter fra i alt seks virksomheder samt forskere fra Aarhus Universitet:

”Blandt andet udvikler vi en digital byggepladsmodel, Digital Building Twin, som via sensordata i realtid fra entreprenørmaskiner kan dokumentere og modellere deres færdsel, aktivitet og emissioner på pladsen. På den måde kan vi spore byggepladsens ressourcer og se, om vi kan forbedre og optimere arbejdsgange for at reducere emissioner,” siger lektor Jochen Teizer fra Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet.

Overordnet skal projektet demonstrere elementer af en fremtidig grøn byggeplads via moderne teknologiske løsninger i samspil med effektiv logistik og smart adfærd.

Der skal bl.a. afprøves nye drivmidler til entreprenørmaskinerne, som ligeledes kan være med til at sænke udledninger og energiforbrug. Nogle maskiner vil blive konverteret helt til el, andre vil køre på alternative brændstoffer og et par maskiner vil få sat partikelfilter på.

Et netværk af sensorer skal samtidig måle før- og eftervirkningerne af disse initiativer i forhold til luftkvalitet og støj.

”Vi ønsker at give branchen evidens for, hvilke grønne tiltag der giver mest klima- og miljøeffekt for pengene. Dermed får branchen et bedre grundlag for at træffe beslutninger for den grønne omstilling,” siger Lars Overgaard, projektleder ved Teknologisk Institut.

Per Aarsleff A/S deltager i projektet med én eller flere byggepladser, som endnu ikke er fastlagt. Byggepladsen bliver et udstillingsvindue for, hvad man kan opnå af primært CO2-reduktioner, men også reduktioner af støv og støj med maskiner, materiel og mandskab.

”Vores projekter ligger næsten altid i tæt bymæssig bebyggelse. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi minimerer vores påvirkning af miljøet,” siger Lars Dithmer, bæredygtighedschef hos Per Aarsleff A/S.

Han uddyber, at medarbejdere på byggepladser skal involveres i projektet og opnå en forståelse for, hvordan deres adfærd påvirker emissioner.

Af yderligere initiativer, der skal afprøves i projektet, er bl.a. smart energiinfrastruktur med solceller og varmepumper på skurvogne suppleret med et energilager til udjævning af belastning.

Projektet er støttet af MUDP og har et samlet budget på 27 mio. kr. Projektet startede 1. januar 2021 og løber indtil udgangen af 2023.

Projektdeltagerne er: Per Aarsleff A/S, Airlabs Denmark, Alumichem A/S, Purefi A/S, Katzenmark, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Volvo Entreprenørmaskiner og Teknologisk Institut.


Kontakt

Lektor Jochen Teizer
Mail: teizer@cae.au.dk
Tel.: +45 93522229

Ingeniørdocent Søren Wandahl
Mail: swa@cae.au.dk
Tel.: +45 41893216