Aarhus Universitets segl

Forskere udvikler ny metode til at se ind i lungerne

For første gang er det lykkedes forskere at lave 3D-billeder, der viser ilt- og CO2-transporten i lungerne. Den nye metode giver håb om en bedre behandling af bl.a. KOL og lungekræft.

Ovenstående viser billeder af lungernes ilt –og CO2-transport for henholdsvis en rask person (til venstre) og en astmatiker (til højre). På billederne kan man se, at der er langt bedre og mere ensartet gas-transport i lungerne hos den raske person end hos astmatikeren.

Hver gang vi trækker vejret, overføres der ilt og CO2 mellem blodet og luften i lungerne. Det er helt afgørende for livets opretholdelse, at denne gastransport fungerer, og detaljeret viden om bevægelsen af ilt og CO2 er derfor også vigtig. Det gælder ikke mindst for patienter med lungesygdomme som KOL, lungekræft og astma, og for akut syge patienter, der ligger i respirator.

For disse patienter kan den seneste forskning på området vise sig at være første skridt på vejen til mere effektive behandlingsmetoder.

”Vi har som de første udviklet en helt ny model for, hvordan man kan se ind i lungerne. Modellen giver en slags 3D-landkort over, hvordan og hvor CO2 og ilt-overførslerne sker,” siger ingeniør og ph.d.-studerende Troels Johansen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Troels Johansen har i samarbejde med forskere fra Harvard Medical School og som en del af sit ph.d.-projekt udviklet den matematiske model, som ligger til grund for 3D-billederne, der laves ud fra PET-scanninger.

Den nye metode er netop publiceret i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Respiratory Physiology & Neurobiology.

Billeder giver bedre behandling

Den nye model kan bruges til forskellige patientgrupper:

”For kræftpatienter med en tumor i lungen bliver det for eksempel lettere at forudse konsekvenserne af at bortoperere en del af lungen. Det bliver også lettere for lægerne at afgøre, hvilke KOL-patienter, der vil få gavn af en operation, og hvem der ikke vil. Vi tror også, at den nye model vil kunne bidrage med viden, der kan hjælpe intensivpatienter i respirator,” siger Troels Johansen og uddyber:

”Den nye model kan ikke bare gøre det lettere for lægerne at forudse konsekvenserne af risikable lungeoperationer. Den vil også kunne bidrage med ny grundviden om den livsvigtige ilt- og CO2-overførsel i både raske og syge lunger.”

 


Læs mere

Læs den videnskabelige publikation her 

 


Kontakt

Ph.d. studerende Troels Johansen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Lektor Peter Johansen
Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab