Aarhus Universitets segl

Studerende vil forhindre oversvømmelser i byer

To studerende har simuleret et kanalsystem, der gør det muligt at føre vand fra skybrud væk fra byer og dermed undgå oversvømmelser.

Den globale opvarmning skaber problemer med regn i byerne. Når temperaturen stiger, bliver atmosfæren varmere, og vanddampen i luften øges. Det giver kraftige skybrud og mere vand på overfladen. Eline Plet-Bundgaard læser til diplomingeniør i Bygning, og hun bruger computersimulering til at finde nye løsninger på problemet (Foto: Lars Kruse)

I Danmark betyder klimaforandringer mere regn og kraftigere skybrud, og det giver et voksende problem med oversvømmelser i byerne.

De fleste kommuner er i gang med at klimatilpasse deres vandafledningssystemer. Det gør de blandt andet ved at nedgrave nye, separate kloakrør til regnvand og spildevand i boligområder.

”Meget af vores nuværende kloaksystem i Danmark er ikke dimensioneret til den øgede mængde regnvand, så det er helt nødvendigt,” siger Eline Plet-Bundgaard, diplomingeniørstuderende i Bygning ved Aarhus Universitet.

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen i Bygning

Men når kloakeringsarbejdet nærmer sig centrum i de større byer, opstår der som regel store udfordringer, når man skal etablere nye kloakeringssystemer, forklarer hun

”Langt de fleste danske købstæder har kloaksystemer, som er for små til at kunne aflede beboernes spildevand og de store mængder af vand, vi får fra nutidens kraftige regnskyl. Men her kan man begrænset adgang til at grave, fordi der ofte blandt andet er er nogle særlige forhold, man skal tage hensyn til, og fordi de historiske bygninger har skrøbelige fundamenter,” siger Eline Plet-Bundgaard.

Kanaler i vejene skal lede vandet væk
Så hvordan ser løsningen ud, hvis byerne ikke skal flyde over med kloakvand, når det regner? Eline Plet-Bundgaard har sammen med studiekammeraten Jeppe Gammelgaard Bøgsted fået en god idé.

De beregner, hvordan vandet opfører sig på overfladen i byerne og simulerer, hvordan det bedst muligt kan transporteres væk.

”På den måde kan vi undgå skader på bygningerne, vi undgår farlige situationer med vand på kørebanen, og vi undgår oversvømmelse i de tæt befolkede boligområder,” siger Jeppe Gammelgaard Bøgsted.

Konkret har de to studerende brugt byen Randers som case gennem et projektsamarbejde med det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S

En billig og effektiv løsning

Når det er umuligt eller alt for kostbart at udvide underjordiske kloakeringssystemer, er det selvfølgelig oplagt at tænke i løsninger på terræn.

Problemet er, at der i dag hverken er tilstrækkelig viden om, hvordan man håndterer regnvand på overfladen, eller faste standarder man som ingeniør kan slå op i.

”Man kan jo ikke bare grave kanaler i vejen og så regne med, at det hele nok skal gå. Som ingeniører har vi brug for af finde en løsning, der er pålidelig, økonomisk og effektiv. Vi har derfor arbejdet med at simulere, hvordan vandet fra skybrud opfører sig ved forskellige skybrudsscenarier,” siger Jeppe Gammelgaard Bøgsted. 

De to studerende har fundet frem til, hvordan man bedst muligt kan simulere regnvandets strømninger:

”Vi kan simpelt hen kortlægge, hvordan vandet vil løbe ud af byerne til fjorde og regnvandsbassiner ved forskellige skybrudsscenarier. På den måde får vi et langt mere kvalificeret grundlag for at beslutte, hvordan vi skal placere kanalerne i vejene, og hvor store de skal være. Materialet valget har også betydning for, hvordan vandet strømmer, og det kan vi også tage højde for,” siger Eline Plet-Bundgaard.