Aarhus Universitets segl

Signalbehandling skal gøre oprensning af olieforurenet jord bedre

Ved at måle den elektriske ledningsevne i jorden vil forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med virksomheden Ejlskov A/S udvikle en billig og præcis metode til at få bugt med olieforurening. Projektet er støttet af Innovationsfondens Grand Solutions med 17 mio. DKK.

I et nyt projekt skal forksere forbedre de nuværende metoder til biologisk rensning af olieforurenet jord. (Foto: Colourbox)
Forskerne vil måle spændingsforskelle i jorden med specialudviklede elektroderør og på den måde vise oprensningsmidlernes flow i en 3D-model.

Både I Danmark og resten af verden står grundejere og myndigheder overfor store udfordringer med at rense forurenede grunde efter oliespild. Rensningen har i årtier været forbundet med meget store udgifter, fordi den giftige jord skal graves op og deponeres.

I dag er de biologiske rensemetoder imidlertid så effektive, at man kan nøjes med at tilføre oliespisende bakterier til det forurenede område.

”Det har nogle åbenlyse fordele. Man sparer både tid, penge og energi, og man behøver ikke at rage bygninger eller installationer ned eller stoppe driften på grunden. På den måde gør man det muligt at rense effektivt med det samme, man opdager olieudslippet,” siger Jakob Juul Larsen, lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Han samarbejder med virksomheden Ejlskov A/S, der har bakteriel oprensning af forurenet jord som ekspertiseområde. De har udviklet et oprensningsmiddel baseret på bakterier og kul, som kan sprøjtes ned i undergrunden og på den måde indkapsle og nedbryde forureningen.

Mere præcis dokumentation for ren jord

Problemet med denne form for biologiske resning er, at metoden mangler præcision. I dag doserer man så at sige, så man er på den sikre side, men man ved reelt ikke, hvordan bakterieblandingen breder sig i jorden.

”Vi vil gerne udvikle en teknologi, der kan supplere den dokumentation for jordoprensning, vi får gennem stikprøver af jorden fra det forurenede areal.  Ved systematisk at monitorere bakterieblandingens fordeling i undergrunden, kan vi give grundejeren en garanti for, at al olie er indkapslet, og samtidig kan vi dosere mere præcist,” siger Jakob Juul Larsen.

Og nøglen til at opnå dette detaljerede overblik over bakteriernes indkapsling af olieforurenet jord er signalbehandling.

Signalbehandling skal bane vej for 3D-kort over bakterieflow

Forskernes plan er at udvikle en særlig form for rør med elektroder, som kan bores ned i undergrunden. Herefter vil de sætte strøm imellem rørene, og ændringer i jordens ledningsevne skal give en detaljeret 3D-kortlægning af, hvordan bakterierne fordeler sig.

”På den måde kan vi sige præcist, hvordan væsken med de bakterielle oprensningsmidler flyder, og hvor vi skal tilføre mere. Det kræver selvfølgelig et meget grundigt forarbejde med signalbehandling, så vi får et helt rent signal,” siger Jakob Juul Jensen.

Jakob Juul Jensen skal i de kommende år udvikle de maskinlæringsteknikker, der gør det muligt for computeren at måle jordens ledningsevne helt præcist.

Projektteamet, der også inkluderer Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og firmaet Airborne Instruments, forventer, at teknologien til monitorering af bakteriel rensning af olieforurenet jord kan kommercialiseres i løbet af få år, og at det vil medføre markante forbedringer af vores miljø.

”Drømmen er selvfølgelig, at vi på verdensplan kan sætte skub i en udvikling, hvor det bliver meget nemmere og meget billigere at rense giftig jord og på den måde forhindre nedsivning af olie til grundvandet,” siger Jakob Juul Larsen.

Læs mere om projektet her

 

KONTAKT

Jackob Juul Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet