Aarhus Universitets segl

"Samarbejde med universitetet er en fundamental del af vores R&D-strategi"

Varmepumper spiller en central rolle i den grønne omstilling af varmesystemer – både for boliger, erhverv og for industrien, og Danmark er blandt de førende i verden inden for udvikling af ny varmepumpeteknologi. For den aarhusianske varmepumpevirksomhed Fenagy A/S er udviklingssamarbejdet med det lokale universitet helt afgørende.

"På store industrielle varmepumper er vi nødt til at være forrest. Derfor er det vigtigt for os at samarbejde med vidensinstitutioner og afprøve og anvende de nyeste teknologier,” siger administrerende direktør i Fenagy A/S, Kim Gardø Christensen. På billedet fra venstre: Erhvervs-postdoc Negar Alvandifar, lektor Pourya Forooghi, Kim Gardø Christensen og R&D-ingeniør Henrik Andersen, Fenagy A/S. Foto: Fenagy A/S

Danmark er i gang med en stor, grøn omstilling af den samlede energisektor, der bl.a. indebærer en udvikling af fjernvarmebranchen til fuldstændig CO2-neutral varmeproduktion i 2030.

Varmepumper drevet af vedvarende elektrisk energi er nøglen til at elektrificere varmesektoren, både når det kommer til opvarmning af boliger og erhverv via lokale anlæg eller fjernvarme, men også til opvarmning i industrien.

Danmark er blandt de førende i verden inden for udvikling af ny varmepumpeteknologi. Den Aarhus-baserede varmepumpevirksomhed Fenagy A/S udvikler CO2-varmepumper til fjernvarmebranchen og industrien, og en del af den udvikling sker i samarbejde med Aarhus Universitets Institut for Mekanik og Produktion:

”Hele energiområdet kræver nye teknologier, og man vinder ved at være first-mover. Det har en større værdi, end man lige går og tror, hvis vi kan introducere ny teknologi og viden i vores produkter. På store industrielle varmepumper er vi f.eks. nødt til at være forrest for at gøre dem så energieffektive som muligt. Derfor er det vigtigt for os at samarbejde med vidensinstitutioner og afprøve og anvende de nyeste teknologier,” siger virksomhedens administrerende direktør, Kim Gardø Christensen.

Han fortsætter:

”Og nogle af de her teknologier er så vanskelige og avancerede, at vi ikke selv kan regne på dem. Eksempelvis inden for softwareudvikling, ejektor-teknologi og afrimnings-teknologier. Der giver det super god mening at samarbejde med universitetets forskere, som har værktøjer og computerkræfter, vi ikke har.”

Han bakkes op af lektor Pourya Forooghi, som leder forskningsgruppen Heat and Fluid Flow på Aarhus Universitet. Han samarbejder med Fenagy i flere offentligt finansierede forskningsprojekter under det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og fra Innovationsfonden (IFD):

"Der er flere termo-fluidiske problemer i en varmepumpe, som er meget spændende at kigge nærmere på både fra et grundforskningsperspektiv og for de tekniske og anvendte videnskaber. For eksempel at finde den bedste måde at afbøde og håndtere frostdannelse på, modellering af to-faset flow i ejektorer, eller hvordan vi ved at ændre varmepumpens design kan skræddersy den til nye miljøvenlige kølemidler,” siger han.

Eksempelvis er frostdannelse på fordampere et stort problem for luftvarmepumper i kolde klimaer som Danmark. Afrimning er en meget energikrævende proces, og derfor kan en overdesignet afrimningsmetode gå ud over varmepumpens energieffektivitet, mens en underdesignet metode risikerer at fejle.

”Ved at håndtere disse problemer kan vi øge varmepumpernes energieffektivitet, hvilket betyder færre driftsomkostninger for kunden, konkurrencedygtige produkter for producenten og ikke mindst grønnere løsninger til samfundets behov,” fortsætter Pourya Forooghi.

Samarbejdet mellem lektoren og hans forskningsteam og Fenagy omfatter indtil videre to offentligt støttede EUDP-projekter, specialeprojekter med ingeniørstuderende samt et industrielt IFD postdoc-program.

”Det er super vigtige samarbejder fos os, og vi får langt mere ud af at samarbejde på tværs end ved ikke at gøre det. Vi er en vidensdrevet virksomhed med fokus på at udvikle grønne løsninger. Vi lever af at sælge fysiske produkter ja, men produkterne er skabt af viden. Derfor er samarbejdet med universitetet en fundamental del af vores R&D-strategi, som er med til at sikre, at vi er konkurrencedygtige på det globale marked. Tidligere har der ikke været relevant forskning på området i Aarhus, så vi havde ikke mulighed for at arbejde med universitetet. Det har ændret sig nu,” siger Kim Gardø Christensen.

EUDP er en tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Læs mere om støtteordningen her.


Kontakt

Kim Gardø Christensen
Direktør, Fenagy A/S
Mail: kgc@fenagy.dk
Tlf.: 20943505

Lektor Pourya Forooghi
Aarhus Universitet, Institut for Mekanik og Produktion
Mail: forooghi@mpe.au.dk
Tlf.: 93522303