Aarhus Universitets segl

Sådan renser vi luft fra biogasanlæg

Dansk forskning har kortlagt hidtil ukendte variationer i emissioner fra biogasanlæg. Forskningen har nu ført til ny filter- og sensorteknologi, der kan eliminere nogle af de vigtigste kilder til lugt fra biogasanlæg.

”Med PEAK-projektet har vi fået en langt bedre forståelse af, hvad der giver anledning til lugtgener ved biogasanlæg, og hvordan vi stopper processen," siger professor Anders Feilberg. Foto: AU

Danmark har en verdensledende biogassektor, men udviklingen af dansk biogasproduktion skrider alligevel langsommere frem end forventet. Årsagen skal bl.a. findes i modstand mod planlagte anlæg som følge af bekymring over lugtgener.

Men nu har forskere fra Aarhus Universitet udviklet viden og teknologi til at imødegå lugtgener fra selv moderne, veldimensionerede biogasanlæg.

”Ved hjælp at ny sensorteknologi har vi været i stand til at måle kontinuerligt på den ventilationsluft, der udledes fra biogasanlæg. Her har vi fundet ganske betydelige variationer, der afhænger af, hvordan biomasserne behandles på anlægget. Variationer der kan give ophav til betydelige udslip af svovlbrinter, som anlæggets luftrensere har svært ved  at håndtere,” siger lektor Michael Wegener Kofod fra Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi, leder af forskningsgruppen Microbial Conversion Technologies, der står bag forskningsprojektet, der går under navnet PEAK.

Biogasanlæg bruger allerede i dag filtre, der helt naturligt filtrerer afkastluften fra biogasproduktionen. Mange af disse filtre er biologiske filtre, der benytter naturlige mikroorganismer til at nedbryde svovlbrinterne, som ellers giver anledning til lugtgenerne.

Ved undersøgelse af to forskellige biogasanlæg opdagede forskerne imidlertid et meget dynamisk system, med periodevise udsving, der kan udfordre de biofiltre, der normalt renser afkastluften tilstrækkeligt til at eliminere lugtgener. Forskerne opdagede pludselige og voldsomme udsving i svovlbrinte-emissioner op til over en faktor 100 end normalen.

”Disse variationer kommer an på driften, specielt hvordan man håndterer og tilfører de biomasser til anlægget som biogassen produceres fra. Her ser vi disse voldsomme udsving, er noget man skal tage højde for når man designer og dimensionerer luftrensningssystemer,” fortsætter han.

På Aarhus Universitets eget biogasanlæg på Forskningscenter Foulum ved Viborg har forskerne derfor designet, udviklet og implementeret et stort forsøgsfilter udstyret med ny teknologi inden for både rensning og overvågning, sammen med virksomheden BBK bio airclean A/S. Bl.a. overvåges filteret online vha. en sensorplatform udviklet under projektet af en af de medvirkende virksomheder, Consibio.

”Med det setup vi har nu, kan vi sænke udsvingene i en sådan grad, at de biologiske filtre kan følge med. Det betyder minimale svovlbrinte- emissioner. Noget af det teknologi vi har udviklet som del af projektet kan gøre rensningen endnu bedre. Det er superrelevant det her, for nu ved vi, hvorfor der kan være problemer med biogas-emissioner, og vi ved, hvordan vi løser problemerne,” siger Michael Wegener Kofod.

Han bakkes op af professor Anders Feilberg, Aarhus Universitet:

”Med PEAK-projektet har vi fået en langt bedre forståelse af, hvad der giver anledning til lugtgener ved biogasanlæg, og hvordan vi stopper processen. Med den nye teknologi giver vi muligheden for at eliminere lugtgener,” siger han.

PEAK projektet ledes af Aarhus Universitet og udføres i samarbejde med BBK bio airclean A/S, Consibio og Nature Energy. Projektet er blevet støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) med 6.677.801 kr.


Kontakt

Lektor Michael Wegener Kofod
Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: mvk@bce.au.dk
Tlf.: 93521051

Professor Anders Feilberg
Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: af@bce.au.dk
Tlf.: 3089609