Aarhus Universitets segl

Sådan omdanner vi spildevand til værdifulde råstoffer

Man skulle måske ikke tro det, men kloakken er en enorm kilde til værdifulde ressourcer i et fremtidigt cirkulært bioøkonomisk samfund. Massive strømme af næringsstoffer og potentielle bæredygtige byggesten går i dag til spilde i verdens renseanlæg, men det skal et internationalt hold af forskere nu lave om på.

”Det endelige formål er at ændre renseanlæg fra sin nuværende rolle til at blive produktionsfacilitet for biopolymerer. Der er et kæmpe potentiale her, som vi i dag går glip af,” siger lektor Thomas William Seviour. Foto: Colourbox.

Spildevandsslam indeholder i dag en masse nyttige næringsstoffer og råmaterialer, som i alt for ringe grad udnyttes. Enorme strømme af disse bæredygtige byggesten går hvert år til spilde og udvindes ikke på verdens renseanlæg.

Det er nærmest indbegrebet af den moderne verdens brug-og-smid-væk-kultur, for råstofferne i spildevandsslam har et meget stort potentiale for at erstatte dagens oliebaserede råmaterialer og dermed bidrage til den grønne omstilling af vores fossil-afhængige industrier.

Novo Nordisk Fonden har netop skudt 7,4 mio. Euro i projektet REThiNK, som har til formål at genvinde mange af disse værdifulde ressourcer fra renseanlæg og gentænke dem i en cirkulær økonomi:

”Det er et meget spændende projekt, som kan få stor betydning for håndteringen af vores vådaffald i fremtiden. Der er store mængder af værdifulde stoffer gemt i spildevandsslam, som kan indgå i vores samfund i dag som bæredygtige alternativer til en række industrier, der ellers i dag er afhængige af fossile råstoffer,” siger Thomas William Seviour, lektor på Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi, der leder Aarhus Universitets del i projektet.

I dag renser vi vores spildevand ved at lade bakterier gøre arbejdet for os. Bakterierne spiser forureningskomponenterne i spildevandet og sikrer dermed rent vand i udløbet. På denne måde gror bakterierne og danner biomasse, som i dag primært ses som et spildprodukt.

I REThiNK-projektet skal biomassen benyttes til at producere værdifulde produkter i form af biopolymerer. Biopolymerer dannes i alle levende organismer og er byggesten til mange forskellige stoffer. Biopolymerer bliver produceret af bakterier, som bruger dem som en slags lim til at klistre sig sammen med, da det er denne måde, bakterier foretrækker af leve på.

Biopolymerer bruges i mange forskellige produkter i industrien, og der er stor efterspørgsel.

”Efterspørgslen overstiger forsyningen, og det vil vi gerne forsøge at ændre med dette projekt. Vores del i projektet handler om at identificere hvilke ekstracellulære biopolymerer, der produceres i forskellige typer spildevandsrensningsanlæg, og så udvikle metoder til at formulere dem til værdifulde produkter. På den måde kan vi finde ud af, i hvilke industrier biopolymererne bedst kan anvendes,” siger Thomas William Seviour og fortsætter:

”Det endelige formål er dermed at ændre renseanlæg fra sin nuværende rolle til at blive produktionsfacilitet for biopolymerer. Der er et kæmpe potentiale her, som vi i dag går glip af, og med projektet er målet derfor at kunne levere biopolymerer til en langt bredere vifte af industrier, end vi kan i dag.”

Projektet REThiNK, der står for Recovery of extracellular polymers from wastewater treatment residuals as a new circular biopolymer, løber over de næste fem år. Projektet er ledet af Aalborg Universitet, og ud over forskere fra Aarhus Universitet deltager også det tekniske universitet i Delft, Holland, TU Delft.


Kontakt

Lektor Thomas William Seviour
Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: twseviour@bce.au.dk
Tlf.: 41893310