Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
AU Engineering Institut for Bio- og Kemiteknologi

Sådan kan intelligent kamerateknologi forbedre affaldssorteringen

Det er vigtigt med en detaljeret information om affaldsstrømme fra husholdninger og industri, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Genanvendelse af plast og metal afhænger nemlig helt og aldeles af en detaljeret sortering, og her kan kunstig intelligens og ny kamerateknologi hjælpe.

Det kræver ofte et trænet øje at finde plastik, der er røget med, når aluminium sorteres. Derfor udvikler forskere lige nu intelligente kamerateknologier, der måske en dag kan erstatte den manuelle kvalitetssikring, der ellers er nødvendig. Foto: Teknologisk Institut.)

Hvis vi i højere grad end i dag skal kunne genanvende vores materialer, er det nødvendigt med en affaldssortering, der giver ensartede og rene affaldsfraktioner.

I dag grovsorteres affaldsstrømme mekanisk og manuelt, og udfordringen er, at denne sortering stadig er et stykke fra at sortere 100 pct. korrekt. Det skaber urenheder i affaldsfraktionerne, og det betyder, at der skal foretages en manuel kvalitetssikring, hvis materialerne skal genanvendes.

Her kan avanceret kamerateknologi og kunstig intelligens hjælpe. Genanvendelse af affald fra både industri og husholdninger via fuldautomatiske sorteringsanlæg baseret på intelligente sensorteknologier er nemlig ganske nødvendigt i et fremtidigt cirkulært øko-system.

ROBOSORT er et danskledet samarbejdsprojekt, der går ud på at automatisere affaldsstrømme. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og de tre virksomheder Dansk Affaldsminimering, Makeen Energy og Dansk Retursystem.

”I projektet undersøger og tester vi nogle af de nyeste teknologier, der kan være med til at sikre udvikling af intelligente og robotbaserede sorteringsanlæg. Teknologisk Institut arbejder i projektet sammen med Dansk Retursystem om at monitorere andelen af plastikflasker, der utilsigtet ryger med, når man sorterer aluminium. Vi har i projektet udviklet en model baseret på kunstig intelligens, der via et almindeligt digitalt kamera kan identificere plastikflasker blandt aluminiumsemballager,” siger Thomas Høiberg Giselsson, konsulent ved Teknologisk Institut.

Kameraet er allerede installeret som pilotforsøg hos Dansk Retursystem, og systemet virker lovende i forhold til at identificere plast i alu-fraktionen:

”Formålet er at øge informationen om affaldsstrømmen. Lige nu ønsker vi et billede af, hvor meget plastik der fejlagtigt ender i alu-fraktionen på grund af den mekaniske sortering, der sker i dag. På den måde kan man tilpasse den mekaniske sortering og flowet i forhold til den manuelle sortering, der foregår i dag. I fremtiden kan man så forestille sig, at den manuelle sortering helt vil forsvinde som følge af de intelligente kamerasystemer, vi udvikler i dag,” fortsætter Thomas Høiberg Giselsson.

Ved Aarhus Universitet arbejder lektor Mogens Hinge sammen med Dansk Affaldsminimering og Makeen Energy på at bruge såkaldte hyperspektrale billeder til at kende forskel på aluminium og plast på transportbåndet.

”Vi har udviklet en eksperimentelt laboratorie-opstilling, der ved hjælp af et hyperspektralt kamera kan se forskel på aluminium og plastik,” siger lektor Mogens Hinge.

Det hyperspektrale kamera kan registrere langt flere forskellige bølgelængder end eksempelvis det menneskelige øje, og på den måde kan man aflæse plastiks spektrale signatur.

Projektet ROBOSORT er et proof of concept på metoder til at monitorere og kvantificere forureningsgraden i affaldsstrømme i dag. Projektet indeholder dataopsamling og udvikling af visionssystemer og behandling af billeddata.

Til sammen leder projektet mod målet om at gøre affaldssortering autonom. Det kræver intelligente systemer som dem, der bl.a. udvikles i dette projekt, og på sigt en højteknologisk og detaljeret robotstyret sortering:

”Jeg ser store perspektiver i disse teknologier. Ved at koble flere kamerateknologier kan vi gøre vores forskellige affaldsstrømme rene, således at det bliver muligt at genanvende materialerne i langt højere grad end i dag,” siger Mogens Hinge.

Robosort er et af de mange samarbejdsprojekter, der blev gennemført i innovationsnetværket Robocluster i 2020. Du kan læse mere om Roboclusters samarbejdsprojekter her.

Samarbejdsprojekterne er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Kontakt

Lektor Mogens Hinge
Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet
Mail: hinge@bce.au.dk
Tel.: +45 22770555